Členství v OSPZV-ASO ČR

 • Sdružujeme 35 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

 • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
 • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
 • Zvýšení minimální mzdy.
 • Zveřejněno: 11.09.2020
Program a materiály k projednání na 154. Plenární schůze RHSD ČR, která se bude konat dne 21. září 2020
 1. Materiály k projednání

1.2 Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR

1.3 Sociální opatření v souvislosti s útlumem těžby uhlí (v návaznosti na výstupy z jednání uhelné komise)

1.4 Příprava předsednictví ČR v Radě EU

1.5  Nový stavební zákon

 1. Různé

 

 • Zdroj: vláda ČR