Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 13.06.2018
  • Autor: Michael Mareš

Nezaměstnanost v Česku v květnu opět klesla - z dubnových 3,2 procenta na rovná tři procenta (vloni v květnu činila 4,1 %). Uchazečů o místa bylo ke konci května zhruba 230 000, což je nejméně od července 1997. Počet volných míst naopak stále meziměsíčně i meziročně rostl. Českým firmám v současné době chybí minimálně 300 000 zaměstnanců, tedy více než ukazují oficiální statistiky. Kvůli rekordnímu počtu neobsazených pracovních míst dochází i k velkým škodám v české ekonomice, jen státní kasa letos tratí nejméně 84 miliard Kč na daních a odvodech. Kolik zaměstnanců aktuálně chybí Českým drahám a ČD Cargu?

„ČD Cargo, a. s., by potřebovalo aktuálně několik desítek zaměstnanců, především v technických profesích. Jejich přesná specifikace není jednoduchá, protože zaměstnance rekvalifikujeme i z vlastních zdrojů. Zatím nedostatek zaměstnanců nahrazujeme úpravou technologií a částečně i přesčasovou prací. V této souvislosti musíme ale hlídat i objem přesčasů, v čemž pomáhá také spolupráce s odborovými partnery,“ odpověděl mluvčí ČD Radek Joklík s tím, že situace u Českých drah je v podstatě podobná. „Podle posledních údajů poptáváme 67 zaměstnanců, a to do provozních profesí. Jde výhradně o prosté doplnění stavu, nikoliv o vylepšení. Primárně jde o povolání soustružník kovů, mechanik kolejových vozidel, zámečník kolejových vozidel, elektromechanik, mechanik elektronických zařízení, vedoucí posunu, posunovač, vlakvedoucí, průvodčí a vzhledem k délce a náročnosti přípravy bude třeba začít doplňovat i počty strojvedoucích. Chybějící zaměstnanci ekonomický propad negenerují, dochází však ke zvýšení práce přesčas a komplikacím při plánování směn.“

Podle zpráv z médií stále častěji vyrážejí za prací na sever Jihoevropané a i Česko bývá jejich cílovou destinací, i když většinou spíše míří na odbornější pozice v nadnárodních firmách. Odhadem v České republice pracuje 3500 Italů a 1900 Španělů. Našel by se v řadách zaměstnanců ČD/ČD Cargo Ital či Španěl? Podle Radka Joklíka sice společnost ČD Cargo, a. s., zaměstnává i občany dalších zemí, ale žádné Italy nebo Španěly společnost neeviduje. Za ČD, a. s., lze doplnit, že cizí státní příslušník může být přijat do pracovního poměru, pokud splní stanovené podmínky. Kromě odborné a zdravotní způsobilosti i zvládnutí českého jazyka, které musí prokázat testem u DVI. U Českých drah pracují především Slováci, Poláci, ale i další cizinci. Státní příslušník Itálie a Španělska ale u Českých drah není zaměstnán,“ uzavřel.

 

 

  • Zdroj: Odborové sdružení železničářů