Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 25.01.2022

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Středobodem této kolektivní smlouvy, jenž byl předmětem dlouhého a složitého vyjednávání, je úroveň minimálních mzdových tarifů a jejich nárůst ve srovnání s rokem 2021. V závěru jednání bylo dosaženo jejich růstu v průměru o 4,19 % a v 1. – 7. tarifních stupních, ve kterých je zařazena většina zemědělských pracovníků i členů OSPZV-ASO ČR, činí mzdový nárůst v průměru 5,85 %. Kromě toho se podařilo dohodnout také navýšení příspěvku zaměstnavatelů na penzijní připojištění zaměstnanců.

Závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně bude rozšířena na další zaměstnavatele v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství.

Přílohy: