Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Rostoucí napětí na trhu práce vede k rychlejšímu růstu mezd

Rostoucí napětí na trhu práce vede k rychlejšímu zvyšování mezd. Současně roste cena nemovitostí a objem půjček na bydlení. Vyplývá to ze záznamu z jednání bankovní rady České národní banky ze 3. srpna, který dnes centrální banka zveřejnila. Její členové se shodovali na pozitivním hodnocení současného ekonomického vývoje.

 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)

Respektování komunikace je základní právo garantované Listinou základních práv Evropské unie. Obsah elektronických komunikací může odhalit vysoce citlivé informace o koncových uživatelích, kteří se komunikace účastní. Podobně též metadata odvozená z elektronických komunikací mohou odhalit velmi citlivé a osobní informace.

Profese, které firmy nejčastěji shánějí

Počet volných pracovních míst v Česku vystoupal v červenci na novou rekordní hodnotu - 188 tisíc. Zaměstnavatelé je nabízejí prostřednictvím úřadů práce, protože je to podmínkou pro případné obsazení pozice zahraničním zájemcem. Zaměstnavatelé hledají především pomocné dělníky, řidiče, uklízeče, kuchaře či svářeče.