Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Mezinárodní konference na téma "Aktuální zemědělská politka EU v novém rozpočtovém období po roce 2020"

Představenstvo Agrární komory ČR ve spolupráci s předsednictvem Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy-Asocice svobodných odborů ČR pořádá mezinárodní konferenci na téma

"Aktuální zemědělská politika EU v novém rozpočtovém období po roce 2020", která se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 16.00 hod. ve Zlatém sále Lichtenštejnského paláce, v Praze na Kampě, U Sovových mlýnů 506/4

Konference se pořádá pod patronací premiéra České republiky Ing. Andreje Babiše.

Na závěr jednání se v 18.30 uskuteční tisková konference. Svoji účast na ni, prosím, nahlaste do 25. dubna 2018 do 12.00 hodin na e-mail info@ospzv-aso.cz.

Program konference a další informace naleznete v článku.

 

Nemoci z povolání v České republice 2017

Publikace Státního zdravotního ústavu zahrnuje všechny uznané případy profesionálních onemocnění s datem nabytí právních účinků lékařského posudku o uznání či ukončení nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

V dubnu schválila Poslanecká sněmovna pozměňovací návrh vodního zákona o kompenzaci znevýhodněných zemědělců!

Zhruba v polovině dubna schválila Poslanecká sněmovna pozměňovací návrh vodního zákona, na kterém spolupracovalo právní oddělení Zemědělského svazu ČR s poslancem Karlem Turečkem (ANO), který předložil návrh Zemědělskému výboru PSP ČR, posléze Výboru pro Životní prostředí PSP ČR, aby byl následně postoupen plénu Poslanecké sněmovny.