Odborníci na lidské zdroje, personalisté i představitelé státní sféry se shodují v tom, že nedostatek kvalifikovaných lidí je v současné době brzdou rozvoje v mnoha oborech. Stále také existuje velká skupina, která práci hledá marně – často jde o lidi bez kvalifikace a znalostí. Zaměstnavatelé stojí především o ty, kteří si průběžně doplňují vzdělání a drží krok s vývojem ve svém oboru.