Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Postiženým zdraží služby. Obávají se zhoršení péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá novelou vyhlášky zvýšit poplatky za so­ciální služby. Podle zpravodajství deníku Právo, jak uvedly Novinky.cz, to vzbudilo obavy u zástupců hendikepovaných osob. Zdražení, podle nich, povede ke zhoršení péče o zdravotně postižené. Odbory varovaly, že pro řadu lidí to může být likvidační.

Nesoběstačné Česko: Nevydržíme s masem, ani ovocem a zeleninou, spoléháme na dovoz, říkají zemědělci

Dopady energetické krize se odrážejí v mnoha oborech a zemědělství není výjimkou. Mezi nejohroženější zemědělská odvětví patří chov hospodářských zvířat i pěstování ovoce a zeleniny. Zhoršující se podmínky pro zemědělské podnikání vedou k tomu, že je Česká republika stále méně soběstačné v produkci základních potravin a odborníci odhadují, že soběstačnost bude nadále klesat.

Seznam Svazových inspektorů bezpečnosti práce Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR

Zdravíme všechny členy našeho odborového svazu a pokud budete potřebovat pomoc v oblasti bezpečnosti práce a odškodňování pracovních úrazů v roce 2023 můžete se obrátit na naše inspektory, jejichž aktualizovaný seznam zveřejňujeme. Přejeme Vám do roku 2023 hodně soukromých a pracovních úspěchů, málo problémů a hlavně ne žádný pracovní úraz.

Nebojte se žádat odškodnění i když jste zavinili dopravní nehodu a utrpěli pracovní úraz

Je známým faktem, že nejvážnější pracovní úrazy vznikají převážně v důsledku dopravní nehody, a to při pracovních cestách. Odškodnění tohoto pracovního úrazu je ve většině případů pro zaměstnavatele jednoduché. Nehodu šetří policie a ta rozhodne o vině – zavinil nehodu, nezavinil nehodu. Tímto verdiktem se také řídí pojišťovna a provede nebo neprovede podle zákona příslušné odškodnění.