Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

OS Pracovníků zemědělství a výživy - ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Schůze vlády ČR

Členové vlády dnes na své schůzi projednají mimo jiné návrh novely zákoníku práce. Cílem novely je posílení principu takzvané flexikurity, tedy prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnanců. Návrh tak zahrnuje například úpravy dohod o pracích vykonaných mimo pracovní poměr.

 

Předsmluvní jednání

V souvislosti s přijetím nové úpravy občanského práva se do pracovněprávních vztahů dostávají přes subsidiární použití občanského zákoníku některé nové právní postupy a instituty. Nová právní úprava sice platí od roku 2014, ale považuji za důležité upozornit na jeden z nových institutů, jehož uplatnitelnost možná unikla pozornosti, a to předsmluvní odpovědnost.

Postup sklizně obilovin a řepky

Díky příznivému počasí v průběhu celého týdne se žně v ČR výrazně posunuly ke svému závěru, neboť je celkem posekáno 1 140,3 tis. ha obilovin z 1 263,6 tis. ha určených ke sklizni, což v procentickém vyjádření představuje 90,3 %. Za uplynulý týden pokročila sklizeň u všech sledovaných druhů obilovin.