Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Zabránit dalšímu propadu produkce našeho zemědělství a nastartování jeho dalšího rozvoje nebude jednoduchou záležitostí!

V těchto měsících se v rámci EU intenzivně diskutuje o tom, jak by měla vypadat Společná zemědělská politika (SZP) po roce 2020. Přirozeně, že i Česká republika, ostatně jako všechny členské státy EU, se bude snažit do SZP prosadit zájmy českých a moravských zemědělců. Právě o tom, co by se v nové SPZ mělo objevit, jsme hovořili s viceprezidentem Agrární komory (AK) ČR Ing. Josefem Kubišem, který je zároveň předsedou představenstva a generální ředitele akciové společnosti AGRO Jesenice u Prahy, kterému jsme položili několik otázek na toto téma.

GDPR umožní lidem kontrolovat, jak firmy pracují s jejich údaji

Nové unijní nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) umožní občanům lépe kontrolovat, jak instituce pracují s informacemi, které jim sdělí. Příkladem jsou údaje poskytnuté pro vyřízení slevových a klubových karet, s nimiž pracuje řada obchodních řetězců, prohlásil mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Tomáš Paták.

Prohlášení předsedy OSPZV-ASO ČR Bohumíra Dufka k současné politické situaci

Strana, kterou rozštěpili nejvyšší představitelé, kteří dnes sedí v Senátu a Poslanecké sněmovně, musí vyřešit nejenom spojení s hnutím ANO, ale svoji politickou budoucnost.

Kategoricky prohlašuji, že pokud nedojde k vládní spolupráci, uděláme všechno proto, aby ČSSD nedostala od zaměstnanců a občanů žijících v malých městech a na venkově žádné hlasy, protože nebudeme volit a podporovat stranu, která nemá žádný koaliční potenciál.

Levicovost politické strany není jenom v chování, ale také v plnění slibů daných voličům. Dienstbierové, Štěchové, Chovancové, Bublanové a Zaorálkové mají dobře vyhřátá křesla a kážou morálku, přestože současnou situaci zavinli. To jsou ti, kteří připravují sociální demokracii o důvěru voličů a tím poškozují českou společnost.

Sociální demokracie si musí být vědoma, že buď obhájí své postavení u voličů, nebo skončí jako Věci veřejné, ODA či Unie svobody.

Bohumír Dufek předseda OSPZV-ASO ČR

Prohlášení předsedy OSPZV-ASO ČR Bohumíra Dufka k současné politické situaci

Zasedal poradní sbor GŘ ÚP ČR

Ještě užší spolupráce v oblasti podpory zaměstnanosti, přesnější definice struktury uchazečů o zaměstnání podle jednotlivých regionů, zaměstnávání cizinců, snaha o minimalizaci závislosti především dlouhodobě evidovaných klientů na nepojistných sociálních dávkách, problematika exekucí či možnost využití kapacity pracovní síly v případě lidí ve výkonu trestu.