Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Jak a proč podporovat sociální podniky

Podpora sociálního podnikání zůstává stále otevřeným tématem, které je naléhavější zvlášť teď – v době krize. Z výzev ESF a IROP EU byly v posledních deseti letech podpořeny téměř dvě stovky projektů, na trhu dnes působí 300 – 400 sociálních podniků, vesměs integračních.

Stát rozšířil a zvýšil půjčky na bydlení. Dosáhnou na ně i čtyřicetiletí

Státní fond podpory investic (SFPI) zvýšil věk pro poskytnutí půjčky na bydlení pro mladé lidi z 36 na 40 let. Navýšil také maximální částky poskytnutých úvěrů, u pořízení bytu například ze 1,2 milionu korun na dva miliony. Nově je možné financovat také družstevní podíl. Program Vlastní bydlení navazuje na Program pro mladé. Podle zpravodajství České televize žádosti lze podávat od pátku na pracovištích SFPI v Praze a v Olomouci.

Odvětvová kolektivní smlouva v zemědělství podepsána. Tarifní mzdy v roce 2021 vzrostou o 3,2 %!

Mzdové tarify v zemědělství vzrostou v letošním roce v průměru o 3,2 procenta, nejnižší třídy vzrostou o více. U příležitosti podpisu odvětvové Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) pro rok 2021 to, ve čtvrtek 14. ledna 2021, oznámili představitelé Zemědělského svazu ČR (ZS ČR), Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP) a Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR).