Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

I v roce 2017 pokračují jednání odborářů s vládou a zástupci zaměstnavatelů

I v novém roce 2017 pokračují jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, která se sejde v pondělí 16. ledna, a to již ke svému 134. zasedání. V rámci delegace Asociace samostatných odborů (ASO), kterou i v roce 2017 povede Bohumír Dufek, o jehož znovuzvolení valnou hromadou ASO jsme informovali v prosinci 2016, se tripartity zúčastní i místopředseda ASO a předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša a tajemník ASO a výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka.

Každý druhý Čech se vyhýbá potravinám z Polska

Země původu potravin, které lidé v obchodech nakupují, je pro naprostou většinu z nich velmi důležitá. Zajímá se o ni osm z deseti Čechů a dokonce polovina odloží výrobek, pokud pochází z Polska. Vedou je k tomu především obavy o složení a kvalitu potravin. Ukázal to průzkum agentury GfK pro společnost Mastercard mezi dvěma tisícovkami Čechů.

České zemědělství trápí závislost na podporách a dovozy potravin

Obě Sněmovny Agrární komory na svém setkání dne 11. 1. 2017 konstatovaly, že české zemědělství nejvíce tíží závislost na dotacích, ale také značná závislost na vývozech, kdy se do zahraničí vyváží zemědělské suroviny a zpět se dováží zpracované potraviny. To má za následek i klesající potravinovou soběstačnost České republiky.

Evropští odvětvoví sociální partneři zahájili v oblasti vzdělávání nový projekt na budování kapacit - Projekt III

V lednu 2017, ETUCE (Evropská odborová komise pro vzdělávání) odstartovala nový projekt ESSDE – Projekt III zaměřený na budování kapacit pro sociální dialog evropských odvětvových sociálních partnerů ve vzdělávání usilující o trvale udržitelný vliv na evropskou politiku vzdělávání prostřednictvím budování úspěšného sociálního dialogu. ESSDE Projekt III navazuje na práci odvětvových sociálních partnerů s cílem zlepšení sociálního dialogu a s cílem efektivnějších výsledků na evropské úrovni, které by mohly lépe sloužit členským organizacím na vnitrostátní úrovni.