Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Úřad práce ČR pořádá v Ostravě „Burzu práce 2017“

Více než pět desítek zaměstnavatelů z celého Moravskoslezského kraje představí návštěvníkům v jedinečné atmosféře Multifunkční auly Gong v Dolních Vítkovicích širokou nabídku volných pracovních míst. Akci s názvem „Burza práce 2017“, která se uskuteční ve středu 26. 4. 2017 mezi 9.00 a 17.00 hodinou, pořádá Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě.

Pokračuje jednání pracovní skupiny MPSV ČR a sociálních partnerů k reformě systému podpory zaměstnávání osob zdravotně postižených

Přestože pomalu končí funkční období sněmovny a vlády, nové legislativní návrhy již nemají šanci na schválení v roce 2017 a měnit se budou i volební a vládní priority, i nadále pokračuje v práci odborná skupina sekce zaměstnanosti MPSV ČR pod vedením náměstka JUDr. Jiřího Vaňáska, složená z pracovníků MPSV, ÚP ČR a zástupců organizací osob zdravotně postižených.