Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Nová zpráva „Práce kdykoli a kdekoli“

Nová zpráva Mezinárodní organizace práce (MOP) a  Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) upozorňuje na příležitosti a výzvy stále se rozšiřující práce na dálku.  Zpráva ukazuje, že využití moderních komunikačních technologií usnadňuje lepší celkovou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, ale zároveň také stírá hranice mezi prací a osobním životem.

Makroekonomický dialog se sociálními partnery

Představitelé Rady Evropské unie, Evropské centrální banky a Evropské komise se setkali s evropskými sociálními partnery dne 21. února 2017 s cílem diskutovat o aktuálních ekonomických podmínkách a ekonomickém výhledu, jakož i o roli fiskální politiky pokud jde o podporu růstu.

Zimní hospodářská prognóza: EU i ČR čeká růst

Evropská komise předpovídá ekonomice ČR i na rok 2017 dobrou kondici. Hospodářský růst by se měl v roce 2017 mírně zvýšit na 2,6 %, oproti 2,4 % očekávaným pro rok 2016. Nezaměstnanost má nadále zůstat nízká. ČR v nejbližších dvou letech pravděpodobně zůstane zemí s nejnižší mírou nezaměstnaností v EU.