Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

60 let Římských smluv: Komise připomíná úspěchy Evropy a vede debatu o její budoucnosti s 27 členy

25. března se lídři EU sejdou v Římě na oslavách 60letého výročí Římských smluv, které byly podepsány v tento den v roce 1957.

Summitu v Římě, kde se organizuje řada akcí, které připomenou památnou událost a budou podnětem k diskuzím o společné budoucnosti Evropy, se zúčastní předseda Komise Jean-Claude Juncker.

Římské smlouvy – podepsané šesti zakládajícími členskými státy – vydláždily cestu k Evropské unii, jak ji známe dnes: k sjednocenému kontinentu, kde panuje mír a jehož základem jsou hodnoty solidarity, demokracie a právního státu. Její jednotný trh zajišťuje svobodu volby a pohybu, ekonomický růst a prosperitu pro 500 milionů občanů. Je to největší obchodní uskupení na světě a největší dárce rozvojové a humanitární pomoci. Toto výročí je příleži…

Komise schválila Akční plán pro finanční služby

Cílem je zjednodušit přístup spotřebitelů k finančním produktům a službám v jiných zemích EU. Například:

 

  • Poplatky za bankovní převody mezi zeměmi EU s jinou měnou (např. v korunách z ČR na eura do Francie) se mají snížit
  • Při pojištění auta v zahraničí se má započítávat řidičům "bonus" za beznehodovost v jeho vlasti
  • Bonita podniků, které chtějí podnikat v jiné zemi EU, má být posuzována podle jednotných kritérií

 

 

Změna času a délka týdenní pracovní doby

Tuto neděli 26. března 2017, opět dochází ke změně času a hodiny se posunou z druhé hodiny středoevropského času na třetí hodinu letního času. Změna času je zakotvena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2000/84/ES, o úpravě letního času, ze dne 19. ledna 2001.