Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě za rok 2019: boj proti změně klimatu může být hnací silou růstu a zaměstnanosti

Komise dnes zveřejnila svůj každoroční přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě za rok 2019. Vzhledem k dlouhodobým celosvětovým trendům, jako je stárnutí, globalizace, technologická transformace a změna klimatu, se přehled za rok 2019 věnuje tématu udržitelnosti. Zpráva poukazuje na vzájemnou provázanost boje proti změně klimatu a zachování růstu a představuje řadu politických možností, které by zachovaly konkurenceschopnost EU a udržely růst tak, aby z něj mohli mít přínos všichni obyvatelé EU i příští generace, a zároveň podpořily ambiciózní přechod na klimaticky neutrální hospodářství. Přehled za rok 2019 rovněž potvrzuje pokračující rozmach hospodářské činnosti EU, rekordní zaměstnanost a stále lepší sociální situaci.

Petice na záchranu domácí zdravotní péče

Poskytovatel domácí zdravotní péče Charita Česká republika zahájil ve středu sběr podpisů pod Petici na záchranu domácí zdravotní péče. Jejím cílem je získat do 30. září deset tisíc podpisů. Petice, jak uvedl Český rozhlas ve svém zpravodajství, bojuje za plošné navýšení o miliardu, jinak podle zástupců nebude možné lidem poskytovat služby jako doposud.

Ministr Richard Brabec: Do obcí míří z MŽP další 2,5 miliardy na dostupnou a čistou vodu

Ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodl o uvolnění 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, které poslouží v obcích ke zmírnění negativních dopadů sucha, konkrétně k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod. Poté, co se pro velký zájem vyčerpaly evropské prostředky z Operačního programu Životní prostředí, uvolňuje rezort ministerstva životního prostředí 2,5 miliardy korun na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Ministr Richard Brabec to oznámil v úterý při návštěvě Jihomoravského kraje, který patří mezi regiony nejvíce postižené suchem.

Zemědělský svaz ČR podporuje majetkový vstup jihočeských producentů mléka do mlékárny v bavorském Chamu!

Zemědělský svaz ČR dlouhodobě bojuje za sdružování zemědělců do odbytových organizací a případně za vyšší podíl na dalším zpracování zemědělských produktů tak, jak bylo běžné za 1. republiky a je běžné v ekonomicky silnějších zemích. Plně proto podporuje majetkový vstup Mlékařského a hospodářského družstva JIH se sídlem v Táboře do mlékárny v bavorském Chamu, neboť je logické, že naši zemědělci budou dodávat suroviny do zpracovatelského závodu, ve kterém mají majetkový podíl a dlouhodobě patří ke spolehlivým obchodním partnerům.