Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

ONLINE PŘENOS - Celonárodní setkání Česko proti bídě

Záznam

Celonárodního setkání „Česko proti bídě“, které pořádala politická strana PRO, se jako host zúčastnil i předseda ASO Bohumír Dufek.

Plné znění projevu prezidenta Petra Pavla, který pronesl po složení slibu ve Vladislavském sále.

Vážení ústavní činitelé, vážení předchůdci v prezidentském úřadu, vážení hosté, moji blízcí a rodino, milí spoluobčané,

uplynulo téměř přesně šest měsíců, kdy jsem Vás u Písecké brány žádal o důvěru ve volbách. Do kandidatury na úřad prezidenta jsem se pustil díky důvěře a podpoře mého nejbližšího okolí. Na začátku jsme tvořili malý tým. Postupně to byl širší tým a rostoucí počet podporovatelů ve všech krajích a krajanů v zahraničí, až jsem se letos v lednu postavil před zaplněná náměstí v Čechách, ve Slezsku i na Moravě.

pokračování v článku

Expert Vladimír Novotný: Současné problémy v evropské energetice jsou logickým důsledkem energetické politiky EU za posledních 30 let!

Zhodnocení současné ekonomické situace České republiky a její další výhledy v kontextu politiky Zeleného údělu v rámci EU – to byl hlavní námět Mezinárodní ekonomické konference Asociace samostatných odborů (ASO), která se uskutečnila v pátek 3. března v Lichtenštejnském paláci na pražské Kampě, v objektu Úřadu vlády ČR.

Celonárodní setkání ČESKO PROTI BÍDĚ

Asociace samostatných odborů informuje, že sobotního celonárodního setkání „Česko proti bídě“, které pořádá politická strana PRO, se jako host zúčastní předseda ASO Bohumír Dufek. Všichni, kteří souzníte s požadavky, které se budou prezentovat na celonárodním setkání, přijďte vyjádřit svou podporu osobně 11.3.2023 od 14:00 hodin na Václavské náměstí v Praze.

Modernizace na vinicích a větší komfort hospodářských zvířat v chovech. Ministerstvo zemědělství představilo dotace do roku 2027

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo dotace pro zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat a na modernizaci a restrukturalizaci vinic. Do roku 2027 půjde na pohodu zvířat téměř 3,7 miliardy korun, na vinice více než 600 milionů korun. Dotace jsou součástí Společné zemědělské politiky, jsou financovány z evropského a národního rozpočtu. Materiály dnes schválila vláda.