Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Podpora podnikání hospodářskou restrukturalizací jednotlivých regionů

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se zúčastnil v Ústí nad Labem 3. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje. Ministr Jiří Havlíček se ve svém příspěvku věnoval především konkrétním programům podpory podnikání ve strukturálně znevýhodněných regionech a významu nových technologií pro hospodářskou restrukturalizaci a rozvoj podnikatelského prostředí Ústeckého kraje.  

Snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Senát Parlamentu ČR  projednal a schválil vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Návrh, který Poslanecká sněmovna  Parlamentu ČR schválila 7. dubna, převádí do našeho právního řádu evropskou Směrnici 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.