Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Bohumír Dufek: Pro další úspěšný rozvoj České republiky je nutné obnovit zemědělskou a potravinovou soběstačnost!

Možnosti dalšího rozvoje českého zemědělství a potravinářství, a to ve vazbě na návrh Evropské komise na zformování Společné zemědělské politiky EU na léta 2020 – 2027, o kterém se nyní diskutuje v rámci Evropské unie – to byly hlavní body programu XXVII. sněmu Agrární komory ČR, který se uskutečnil v neděli 12. května v Brně.

Odbory mají vážné připomínky a výhrady k návrhu na snižování stavu zaměstnanců finančních úřadů!

V souvislosti s návrhem státního rozpočtu pro rok 2020 se přirozeně hledají i úspory v oblasti státní a veřejné správy. Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová nedávno přišla i s požadavkem na snížení stavů úředníků na jednotlivých ministerstvech a jim podřízených organizací s cílem zrušit nadbytečná, případně neobsazená pracovní místa.