Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

OSPZV-ASO ČR podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2023 s ČSMZP

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) dne 28. listopadu 2022 podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2023 s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění kolektivní smlouvy naleznete v příloze.

Středobodem této kolektivní smlouvy, jenž byl předmětem dlouhého a složitého vyjednávání, je procentuální zvýšení mezd, a to ve srovnání s rokem 2022. V závěru jednání bylo dosaženo jejich růstu v průměru o 10,04 %. Přitom mzdový tarif v tarifních stupních 4., 5., 6. 7. činí téměř 11 %. Toto zvýšení mezd, tedy v době, kdy česká ekonomika prožívá složité období, považuje předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek za velký úspěch.

Stanovisko OSPZV-ASO ČR k doporučením Zemědělského svazu ve vazbě na kolektivní vyjednávání

Zemědělský svaz v souvislosti s analýzou sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání navrhl následující doporučení:

  1. Navrhujeme možnost stanovení různých minimálních mezd s ohledem na ekonomický cyklus konkrétního odvětví.
  2. Navrhujeme zvážit uzavírání kolektivních smluv na další časové období, alespoň 2 let.
  3. Navrhujeme, aby uzavření kolektivní smlouvy přinášelo i výhody pro zaměstnavatele nad rámec zákoníku práce. Je třeba vést seriózní trialog, které konkrétní odchylky od zákoníku práce by uzavřená kolektivní smlouva umožňovala. Z diskuze k tomuto tématu vyplynula například kratší výpovědní doba nebo naopak delší zkušební doba. Vše by se samozřejmě neobešlo bez dohody s konkrétním zaměstnancem.
  4. Navrhujeme zvážit zavedení Kurzarbeitu pro zaměstnance v zemědělství s ohledem na biologický cyklus, který ovliv…