Stanovisko OSPZV-ASO ČR k doporučením Zemědělského svazu ve vazbě na kolektivní vyjednávání

Zemědělský svaz v souvislosti s analýzou sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání navrhl následující doporučení:

  1. Navrhujeme možnost stanovení různých minimálních mezd s ohledem na ekonomický cyklus konkrétního odvětví.
  2. Navrhujeme zvážit uzavírání kolektivních smluv na další časové období, alespoň 2 let.
  3. Navrhujeme, aby uzavření kolektivní smlouvy přinášelo i výhody pro zaměstnavatele nad rámec zákoníku práce. Je třeba vést seriózní trialog, které konkrétní odchylky od zákoníku práce by uzavřená kolektivní smlouva umožňovala. Z diskuze k tomuto tématu vyplynula například kratší výpovědní doba nebo naopak delší zkušební doba. Vše by se samozřejmě neobešlo bez dohody s konkrétním zaměstnancem.
  4. Navrhujeme zvážit zavedení Kurzarbeitu pro zaměstnance v zemědělství s ohledem na biologický cyklus, který ovliv…