Informace k projektu „Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů- iPodpora - 3. etapa“, CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010386

Informace k projektu ASO  "Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“ - 2020

Informace k projektu ASO  "Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“, odborné studie a závěrečné zprávy z průskumů naleznete v článku.

(Příspěvek na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2020)

Asociace samostatných odborů v roce 2020 realizovala projekt, který je zaměřen na roli kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce na centrální i podnikové úrovni. Projekt byl zaměřen na prioritní oblasti sociálního dialogu, zejména na očekávané změny ve strategii kolektivního vyjednávání v době 4. průmyslové revoluce.

 

Projekt ASO v roce 2021 „Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce

ASO ve spolupráci s OSPZV-ASO ČR v roce 2021 realizuje projekt s názvemSociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce“ (příspěvek na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni).

Katalog služeb a integračních procesů - projekt "Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů- iPodpora - 2. etapa", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002112