Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 06.05.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Situace v zemědělství, ukotvení duálního vzdělávání do školského systému a ustavení Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje – to jsou hlavní body jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartity, které proběhne dnes, v pondělí 6. května 2024, v sídle Úřadu vlády ČR v Praze.

Nicméně, odbory chtějí, během tohoto jednání tripartity, projednat i zásadní otázku, která se týká ochrany práv zaměstnanců, to je projednání návrhů Národní ekonomické rady vlády (NERV), které vláda chce prosadit v novele zákoníku práce k „rozhýbání“ našeho pracovního trhu. Zároveň chtějí odbory jednat i o „důchodové reformě“, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Pokud jde o návrhy NERVu, které vláda hodlá prosadit v parlamentu, odbory s nimi zásadně nesouhlasí a jednoznačně protestují proti propouštění bez udání důvodu, rušení zaručených mezd, prodlužování zkušební doby, zkracování výpovědní doby a v případě „důchodové reformy“ proti prodlužování věku odchodu do důchodu.

Nejsilnějším tématem, který, z uvedených návrhů NERVu, vyvolává nejostřejší protest odborů, je výpověď bez udání důvodu. Ostatně, nedávno, nově vzniklá Aliance odborových svazů, vyhlásila 30. dubna „Kampaň proti výpovědi bez udání důvodů“, a to pod názvem „MÁTE PADÁKA. Dneska my, zítra vy“!

Ve svém prohlášení, které aliance 13 různých odborových svazů, z výroby a veřejné správy, zveřejnila, uvedla, že zákoník práce u nás patři k nejčastěji se měnícím zákonům, přičemž zásadní změny pracovního práva, které byly, v posledních letech, přijaty, se týkaly ještě větší liberalizace pracovního práva, zavedení flexibilních pracovních podmínek a smluvní volnosti. Podle Aliance patříme, v rámci EU, mezi země s vysokou flexibilitou. Ale tyto země, například Dánsko, Finsko, Nizozemí a další, na rozdíl od České republiky, vykazují k této flexibilitě daleko vyšší míru ochrany (security).

Takže, mezi těchto 13 odborových svazů, které iniciativně vyhlásily ostrou kampaň odborů proti výpovědi bez udání důvodu, patří OS KOVO, OS dopravy, OS ECHO; OS zdravotnictví a sociální péče ČR, OS dřevo-lesy-voda, ČMOS pracovníků školství, Vysokoškolský odborový svaz, Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů; OS UNIOS; OS STAVBA ČR, OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy, Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu Čech a Moravy, OS pracovníků hornictví geologie a naftového průmyslu.

Podle Aliance těchto 13 odborových svazů, výpověď bez udáni důvodů:

- zásadně zhoršuje ochranu slabší strany, tj. zaměstnanců, v pracovních vztazích;

- v kombinaci s prodlužováním zkušební dostává české zaměstnance a jejich rodiny do naprosté existenční nejistoty;

- Zaměstnanci předdůchodového věku se stanou nežádoucími, a to v době, kdy se uvažuje o prodloužení věku odchodu do důchodu;

- před touto výpovědi nebudou chráněni lidé v době nemoci, matky samoživitelky, těhotné ženy, lidé se zdravotním hendikepem;

- zaměstnanec ztratí možnost hájit se u soudu pro neplatnost výpovědi, proto se může lehce stát, zneužívaná k vyřizováni účtů, umlčování nepohodlných názorů.

Aliance, v této souvislosti, dále prohlásila, že cílem, jejích protestů, je zabránit diskriminaci a znevýhodněni českých zaměstnanců! Zároveň, ve svém prohlášení, konstatuje, že „bezdůvodná výpověď se rovná novému nevolnictví“! Proto, podle ní, povinností odborů je, vystupovat proti všem formám vážného zhoršováni pracovních podmínek zaměstnanců! Aliance dále uvádí, že chce varovat před „tikající bombou,“ kterou politici v podobě snadného vyhazování z práce chystají. Členové Aliance odborových svazů, ve své kampani, chtějí ve své kampani odhalovat všechny možné negativní dopady na zaměstnance.

Takže, na dnešním jednání tripartity, zástupci dvou největších odborových centrál, tj. Českomoravské konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů, budou jednat s představiteli vlády ČR, a se zástupci zaměstnavatelů, o tom, zda předložené návrhy NERVu pomohou „rozhýbání“ pracovního trhu u nás, jak tvrdí podnikatelé, či zda naopak naruší dosavadní jistoty v pracovněprávních vztazích, jak konstatují odbory. Musíme k tomu dodat, že v případě výpovědi bez udání důvodu, KDU-ČSL se, v rámci vládní koalice, staví proti tomu, aby novela zákoníku práce obsahovala tento paragraf. Takže, za pár dnů, uvidíme, zda v tomto svém postoji setrvá, či zda se „přizpůsobí“ většině ve vládní koalici.

Logicky lze předpokládat, že na dnešním jednání tripartity, dojde k tomu, že vláda a zaměstnavatelé bude trvat na svém, to je na prosazení uvedených návrhů NERVu do zákoníku práce, a to jejich projednáním a schválením v parlamentu. Zatímco odbory, budou, i nadále, hájit oprávněné zájmy zaměstnanců.

Tudíž, je zřejmé, že hlavní zápas o to, jak budou vypadat pracovněprávní vztahy pro příštích několik let, se odehraje v Poslanecké sněmovně PČR. Proto také, odbory svolaly svoji první větší protestní akci, proti těmto návrhům NERVu na 22. května 2024, na Malostranské náměstí v Praze.

Mimochodem, to je pár metrů od Poslanecké sněmovny. Myslíme si, že, na rozdíl od vlády, která, v době demonstrací před Úřadem vlády ČR, odjíždí z Prahy, by poslanci měli, ze svých kanceláří, průběh protestní demonstrace odborů shlédnout, případně i přijít na náměstí si argumenty odborářů vyslechnout. Určitě by jim to, zejména těm z vládní koalice, prospělo, tedy slyšet názory těch, kteří, na jejich pracovištích, vytvářejí hodnoty, z nichž potom žije celá naše společnost!