Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Požadavek ČMKOS na plošné zvýšení platů zaměstnanců státní a veřejné správy o 10 % vyvolává polemiku i mezi odboráři!

Blíží se doba, kdy vláda bude koncem září předkládat do Poslanecké sněmovny PČR návrh státního rozpočtu na rok 2019. V této souvislosti Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)daleko intenzivněji vyzývá vládu ČR, aby bylo všem zaměstnancům státní a veřejné správy přidáno na platech o 10 %, a to již od října 2018.