Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Odbory varují, počet smrtelných pracovních úrazů se v loňském roce opět zvýšil!

Každý rok, to je 28. dubna, odbory na celém světě uctívají památku obětí pracovních úrazů, nemocí z povolání a zraněných při práci. K Mezinárodnímu vzpomínkovému dni se rovněž připojují i odbory v České republice. Organizátorem této vzpomínkové akce je u nás Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), která v této souvislosti připomněla, že v České republice se v roce 2018 stalo 123 smrtelných pracovních úrazů a v loňském roce bylo hlášeno více než 1200 případů nemocí z povolání, a to od nemocí způsobených fyzikálnímu faktory a chemickými látkami až po nemoci přenosné a parazitní.

Finanční analytický úřad hlásí rekord, loni zajistil přes 7,5 miliardy korun

Finanční analytický úřad (FAÚ) v loňském roce zajistil z podvodných transakcí prostředky ve výši 7,55 mld. Kč. Objem zajištěných prostředků spojených s korupčním jednáním, praním špinavých peněz, daňovými podvody nebo financováním terorismu zaznamenal rapidní meziroční nárůst o 5,4 miliardy korun a dosáhl historického rekordu. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou v tomto týdnu úřad zveřejnil.

Koncepce udržitelné práce a význam motivace v práci

Nadace Eurofound, která je tripartitní agenturou Evropské unie, definovala udržitelnou práci jako životní a pracovní podmínky, které „podporují lidi při práci a setrvání v práci během prodlouženého pracovního života“. Ukazatele udržitelné práce proto zachycují dva aspekty uvedené v této definici: zapojení a setrvání v práci. Současně Eurofound ve své studii podtrhuje význam motivace v práci.