Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Naše poslání

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky:

 • Je nezávislou, samostatnou, dobrovolnou organizací zaměstnanců, občanů připravujících se na práci, případně ostatních občanů, kteří projeví zájem podílet se na činnosti odborového svazu.
 • Sdružujeme 30 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.
 • Usilujeme o důstojné pracovní podmínky, humanizaci práce a odpovídající odměnu za vykonanou práci.
 • OSPZV-ASO je zakládajícím členem Asociace samostatných odborů (ASO), druhé největší odborové centrály v ČR (www.asocr.cz).

Členství v OSPZV-ASO ČR

 • Sdružujeme 35 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.
 • Usilujeme o důstojné pracovní podmínky, humanizaci práce a odpovídající odměnu za vykonanou práci.
 • OSPZV-ASO je zakládajícím členem Asociace samostatných odborů (ASO), druhé největší odborové centrály v ČR (www.asocr.cz).

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

 • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
 • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
 • Zvýšení minimální mzdy.
 • Nepřipustit, aby snaha zaměstnavatelů o co největší úspory zhoršila podmínky pro výkon bezpečné a zdraví neškodné práce.