Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Seznam Svazových inspektorů bezpečnosti práce Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR

Zdravíme všechny členy našeho odborového svazu a pokud budete potřebovat pomoc v oblasti bezpečnosti práce a odškodňování pracovních úrazů v roce 2023 můžete se obrátit na naše inspektory, jejichž aktualizovaný seznam zveřejňujeme. Přejeme Vám do roku 2023 hodně soukromých a pracovních úspěchů, málo problémů a hlavně ne žádný pracovní úraz.

Nebojte se žádat odškodnění i když jste zavinili dopravní nehodu a utrpěli pracovní úraz

Je známým faktem, že nejvážnější pracovní úrazy vznikají převážně v důsledku dopravní nehody, a to při pracovních cestách. Odškodnění tohoto pracovního úrazu je ve většině případů pro zaměstnavatele jednoduché. Nehodu šetří policie a ta rozhodne o vině – zavinil nehodu, nezavinil nehodu. Tímto verdiktem se také řídí pojišťovna a provede nebo neprovede podle zákona příslušné odškodnění.

Kontrolní činnosti nad bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců při práci na Slovensku

Rok 2021 se bohužel podobně jako předchozí rok 2020 nesl ve znamení pandemie a z toho důvodu se hledaly i určité nové formy působení odborů v oblasti vytváření bezpečných pracovních podmínek a flexibilně reagovat na podmínky v jednotlivých odborových svazech. Na základě této nové situace nebylo nutné provádět fyzické kontroly přímo u zaměstnavatele v takovém rozsahu jako v minulosti. Oproti roku 2020 se však alespoň v omezeném rozsahu mohly uskutečňovat vzdělávací aktivity a přímé poskytování metodické pomoci v zaměstnavatelských subjektech.