Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Nejčastější nedostatky při změně pracovního zařazení

Jedná se o dočasné převedení zaměstnance či části zaměstnanců na práci při drobných stavebních či zemních pracích. Tyto práce jsou prováděny především v době, kdy je nedostatek práce v zemědělské prvovýrobě / podzim, zima a část jara/. V této době  zaměstnavatelé hledají jak pro část zaměstnanců zajistit alespoň nějakou práci. Jedná se například o opravy, či přestavby částí zemědělských budov .

Je možné postcovidový syndrom uznat jako nemoc z povolání?

Zatím co Covid-19 spadá do kategorie přenosných a parazitárních nemocí, které jsou na seznamu nemocí z povolání už z dřívějška, tak Postcovidový syndrom, což  je označení pro soubor přetrvávajících zdravotních obtíží, které se objevují u některých lidí po prodělání covidu-19,  na seznamu nemocí z povolání není uveden, tak je otázka, zda je  možné Postkovidový syndrom jako nemoc z povolání uznat.

Informace k projektu "Podpora prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání vytvořením nového elektronického nástroje „Prevence-bezpecnostprace.info“

Informace k projektu "Podpora prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání vytvořením nového elektronického nástroje „Prevence-bezpecnostprace.info“ (příspěvek na činnost dle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů)

Analýza příčin rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání v odvětví zemědělství, energetiky a dopravních služeb