Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 28.01.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Dnes se uskutečnilo jednání Agrární komory ČR (AK ČR), Zemědělského svazu ČR (ZSČR) a Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou o změnách ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky (SZP) na léta 2023-2027. Co vám osobně, a současně i českým zemědělcům, tato schůzka přinesla?

Na vaši otázku mohu s naprostým klidem jenom říci, že vůbec nic. Protože ministr Zdeněk Nekula nám, to je zástupcům nejširší zemědělské veřejnosti, nebyl schopen odpovědět na otázku, kterou si klademe již od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. To je, kam vlastně chceme české zemědělství dostat? Pan ministr odpověděl, že za tyto změny ve Strategickém plánu SZP pro Českou republiku je odpovědna koaliční rada současné vládnoucí pětikoalice. Současně to rovněž shodil na Evropskou unii.

S tím jsme samozřejmě nemohli souhlasit. Proto jsem pana ministra osobně upozornil, že jsme, jako odborový svaz, nebyli pozváni na konzultace ohledně případných změn Strategického plánu SZP a tzv. ekoschémat. Tudíž to, z naší strany, považujeme, za to, že tyto změny s námi nikdo neprojednal, což není správné, protože i náš odborový svaz zastupuje širší zemědělskou veřejnost. Zároveň jsme panu ministrovi řekl, že takto, ministerstvem zemědělství postavený Strategický plán SZP pro Českou republiku, de facto vytváří nerovné postavení českých zemědělců nejen na českém, ale i evropském trhu! Současně jsem ho upozornil, že se mně velice nelíbí, že český Strategický plán SZP vůbec nereaguje na udržitelné potravinové systémy, které je potřeba zavádět, a zároveň i na program Evropské unie „Od zemědělce na vidličku“, který EU prosazuje v rámci Společné zemědělské politiky na léta 2023-2027.

Pokud bychom měli v našem rozhovoru hovořit o některých konkrétních formulacích, velice nám vadí, a s tím jsem také pana ministra seznámil, že ve Strategickém plánu není definován pojem aktivního zemědělce. V této návaznosti jsem ho rovněž upozornil, že. Pokud se řekne zemědělce, tak je nutné za tím vidět produkci na jeden hektar, a nikoliv, aby naši zemědělci v řadě případů použili dotace, přidělené z EU, na pěstování a produkci tzv. biosena.

Současně jsem panu ministrovi rovněž sdělil, že, jako zemědělské odbory, nebudeme trpět nižší životní úroveň zaměstnanců zemědělských firem a tím i samozřejmě většiny občanů žijících na vesnici. Načež jsme mu také jednoznačně řekl, že, jako zemědělské odbory, budeme o českém Strategickém plánu SZP jednat s orgány EU přímo v Bruselu.

Poté jsem ho také upozornil, že, jako odbory, to takto, to je oslabit pozici českého zemědělství v EU, nemíníme rozhodně nechat.  Proto také chce vyvíjet mnohem větší tlak na českou vládu. Hodláme přitvrdit. Případně i blokovat Prahu či jiná města. Chceme, aby se současná česká vláda v rámci připomínkového řízení, vedeného z Bruselu po dobu tří měsíců, vypořádala s námitkami našich zemědělců.

Logicky se musím zeptat, jakým způsobem chcete přitvrdit?

Odpovím vám, pane redaktore, úplně upřímně. Před sebou mám „černé desky“, v nich máme připraveny pokyny pro nátlakové akce, které míníme použit tak, aby současná vláda vzala v potaz i názor velké části zemědělské veřejnosti. To je nikoliv tak, aby zemědělské dotace sloužily jen úzké skupince lidí, kteří produkční zemědělství vůbec nedělají. To je lidem, kteří si na zemědělce pouze hrají a přitom vyžírají, to zdůrazňuji, evropské dotace. To je na podpory, které nejsou v souladu s přesnou definicí aktivního zemědělce. Musím ještě podotknout, že v těchto černých deskách máme připraveny i pokyny pro zorganizování řady nátlakových akcí, které jsme připraveni, podle potřeby, zorganizovat.

Ještě musím dodat, že některé záležitosti, které se týkají Strategického plánu SZP, projednáme přímo v Bruselu s příslušnými orgány EU. Jde nám o to, aby vrcholné orgány EU v Bruselu zasáhly, a to ve prospěch Společné zemědělské politiky EU, jak byla během uplynulého roku a půl složitých jednání nastíněna, a nakonec v Bruselu schválena.

V této souvislosti musím uvést jednu velmi důležitou věc, a tou je fakt, že Česká republika se soudí s Evropskou unií za to, že českým zemědělcům v letech 2015 ž 2017 vyplácela dotace. Jde přitom o částku zhruba ve výši jedné miliardy korun. Tento soud se koná právě proto, že nebyl v České republice dosud definován pojem aktivní zemědělec. Takže, podle Bruselu, byly tyto dotace vypláceny v rozporu s unijní deklarací.

Co tyto změny Strategického plánu SZP přinesou našim občanům z hlediska zajištění kvalitních a cenově dostupných potravin?

Otevřeně a jednoznačně zde musím říci, že tyto změny přinesou našim občanům zvýšení cen potravin, protože se sníží objem produkce potravin z tuzemských zdrojů a potraviny se začnou mnohem více dovážet ze zahraničí, a to za vyšší ceny. Také připomenu, že v současné době zažíváme obrovský růst cen energií, což přinese růst cen v zemědělské a potravinářské výrobě a následně i růst cen potravin.

Ostatně, všichni víme, jak drahé jsou dnes potraviny, které si kupujeme v obchodech. Máslo nekoupíte pod 46 Kč, kuřecí maso pod 50 korun. O dalších produktech ani nemluvě. Takže, snížení dimenze českého zemědělství, k čemuž tyto změny ve Strategickém plánu SZP povedou, zvýší závislost České republiky na dovozu potravin ze zahraničí, což bude mít negativní dopad do naší, přírody, do ekologie, a hlavně do životní úrovně občanů, kteří bydlí pracují v zemědělství a žijí na vesnicích.