Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Stanovisko ASO k situaci v železniční dopravě, prezentované na 145. zasedání Plenární schůze RHSD ČR dne 24. září 2018.

Dne 24. září 2018 se v odpoledních hodinách ve Zlatém sále Lichtenštejnského paláce v Praze uskutečnilo 145. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR, neboli Tripartita), kde jedním z projednávaných bodů byla situace v železniční dopravě.

Stanovisko ASO k situaci v železniční dopravě, prezentované na 145. zasedání Plenární schůze RHSD ČR dne 24. září 2018