Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

 • Sdružujeme 35 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

 • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
 • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
 • Zvýšení minimální mzdy.

Dne 9. května 2018 se bude konat 142. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Č

Dne 9. května 2018 se bude konat 142. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR s následujícím programem:

 •  Rozvoj mýtného systému v ČR
 •  Připravované změny horního zákona
 •  Karenční doba, stav přípravy a harmonogram zavedení elektronické neschopenky
 •  Národní program reforem, Konvergenční program, Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí
 •  Strategie financování školství v příštích letech.

Materiály k projednání naleznete v článku.

141. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 14. března 2018

141. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 14. března 2018.

Program a materiály k projednání naleznete v článku.

1. Návrh novely zákona o důchodovém pojištění
2. Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 - 2020 a informace o přípravě budoucího programového období po roce 2020
3. Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
4. Návrh novely zákona o státní službě
5. Informace o dalším postupu v digitální agendě