Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 22.09.2011

OSPZV-ASO ČR uzavřel novou rámcovou smlouvu s T-Mobile s platností od 1. dubna 2013. Na základě této smlouvy se mění podmínky speciální nabídky pro členy OSPZV-ASO ČR. Informace naleznete zde:

Program T-Mobile pro členy OSPZV-ASO ČR

KONTAKT: Jarmila Dvořáková, tel.: 737 274 046, 222 716 490, e-mail: dvorakova.jarmila@ospzv-aso.cz

testospzvzv123