Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 22.09.2011

OSPZV-ASO ČR uzavřel novou rámcovou smlouvu s T-Mobile s platností od 1. dubna 2013. Na základě této smlouvy se mění podmínky speciální nabídky pro členy OSPZV-ASO ČR. Informace naleznete zde:

Program T-Mobile pro členy OSPZV-ASO ČR

KONTAKT: Jarmila Dvořáková, tel.: 737 274 046, 222 716 490, e-mail: dvorakova.jarmila@ospzv-aso.cz

testospzvzv123