Prognóza zaměstnanosti v odvětví zemědělství do roku 2033

Předkládaná prognóza byla připravena v rámci projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny v důchodovém systému – I. Etapa“. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem bylo vytvořit prognostické podklady o budoucím vývoji v odvětvích pro další práci odvětvových platforem při vyjednávání o změnách v důchodovém systému.

Prognóza zaměstnanosti v odvětví zemědělství do roku 2033

 

Informace o realizaci projektu iPodpora

Asociace samostatných odborů ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů realizuje projekt "Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců-iPodpora" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu.