Letáky "Ochrana zdraví v pracovněprávních vztazích"

Letáky byly zpracovány v rámci projektu "Spolupráce sociálních partnerů v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců v pracovněprávních vztazích", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002060, fiancovaného Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Informace k projektu „Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu - AGRODIALOG III.,, CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010575