Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Odbory: Minimální mzda by měla činit aspoň 50 % průměrné mzdy!

Pod názvem „Sociální dialog jako prevence polarizace společnosti a nástroj k práci s lidským kapitálem v době digitalizace a robotizace“ se ve čtvrtek, 14. listopadu 2019, uskutečnila v pražském hotelu Olšanka Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů (ASO), kde hlavními řečníky byli: ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a předseda ASO Bohumír Dufek.

Záznam z konference můžete sledovat zde.

SOUČASNOST A PERSPEKTIVA ČESKÉ ŽELEZNICE!

Pod názvem „Nákladní a osobní přeprava: Současnost a perspektiva české železnice“ se v pondělí 11. listopadu uskutečnilo již 231. Žofínské fórum, které bylo věnováno situaci v železniční dopravě nejen u nás, ale i v rámci Evropské unie, zejména ve vazbě na další záměry Evropské komise v této oblasti. Zúčastnili se ho naši přední odborníci, kteří v oblasti železniční dopravy působí, a to jak v České republice, tak i přímo ve strukturách orgánů EU, které se zabývají řízením a perspektivami osobní a nákladní železniční dopravy.

Fórum zaměstnanosti ve dnech 12.-13.11.2019 Olomouci

Ve dnech 12.-13.11.2019 se uskuteční Fórum zaměstnanosti v Olomouci. Na této akci, kterou pořádá MPSV, vystoupí také Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů.
Více informací naleznete na: http://forumzamestnanosti.mpsv.cz/2019/