Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

O kolektivní smlouvě vyššího stupně se už snad začne jednat

Po téměř pěti měsících už snad se začne projednávat návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2024 pro rezort zemědělství. Začátkem listopadu 2023 předal Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2024 předsedovi Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Protože ani několik jednání mezi oběma sociálními partnery nevedlo k dohodě o obsahu této kolektivní smlouvy, požádal OSPZV-ASO ČR 31. ledna 2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí o určení zprostředkovatele ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně. A vzhledem k tomu, že se sociální partneři na osobě zprostředkovatele nedohodli, MPSV zprostředkovatele určilo ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců, který je veden u Ministerstva práce a sociálních věcí.

Věříme, že se kolektivní smlouvu vyššího stupně, tak jak všechny předchozí roky, konečně podaří pro zemědělské organizace dohodnout.

V Praze dne 19. března 2024

Bohumír Dufek

předseda OSPZV-ASO ČR

Václav Klaus: Barikády, revoluce, jiná cesta z Green Dealu není!

„Proč je potřeba dát „stopku“ Green Dealu? A je to vůbec možné?“ I o tom se mluvilo, na nedávném setkání Klubu 2019 v Trhovém Štěpánově, nedaleko Vlašimi. Ústředním hostem tohoto setkání lidí, kteří se, po celý svůj život, zabývají zemědělstvím, byl bývalý prezident ČR Václav Klaus. Jak o tom, ve své reportáži, informovaly Parlamentní listy před několika dny.