Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Květák je z dovozu a je drahý. Naše potraviny nerostou, odráží agrárník Zdeněk Jandejsek útoky na znění nového zákona o potravinách!

V seriálu článků a rozhovorů Parlamentních listů, který je věnován „Potravinové soběstačnosti a suverénnímu státu“ byl v tomto týdnu zveřejněn rozhovor se členem Představenstva Agrární komory ČR Zdeňkem Jandejskem, který byl v uplynulých třech letech jejím prezidentem. Významný producent v rostlinné a hlavně v živočišné výrobě Zdeněk Jandejsek (předseda představenstva akciové společnosti RABBIT Trhový Štěpánov) se v tomto rozhovoru věnuje ostré diskusi, která se u nás v posledních týdnech rozvinula v souvislosti s projednáváním novely zákona po potravinách v Poslanecké sněmovně.

Naše zemědělství je levnější. Západ své zemědělce dotuje tak, že nemůžeme na trhu EU proti nim uspět, říká bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek

V seriálu článků a rozhovorů Parlamentních listů, které jsou uveřejňovány pod názvem „Potravinová soběstačnost a suverénní stát“, byl v tomto týdnu publikován rozhovor s naším významným zemědělským podnikatelem, předsedou představenstva akciové společnosti RABBIT Trhový Štěpánov, který byl po uplynulé tři roky prezidentem Agrární komory (AK) ČR a v současné době je i nadále členem Představenstva AK ČR. Rozhovor byl věnován tématu: Dotace, jako jeden z významných důvodů nekonkurenceschopnosti na trhu s potravinami.

Krize na světovém trhu s cukrem

Řada článků v médiích upozorňuje na krizi na světovém cukerním trhu. Přetrvává převis nabídky a exportní tlak velkých producentských zemí - hlavně Brazílie a Indie. Na hlavní světové burze na bílý cukr v Londýně ceny cukru klesly na svá minima, pak prošly určitým oživením, ale po přepočtu se stále obchoduje za ceny po přepočtu nižší jak 9.500 Kč/t. Pěstitelé v Evropě přistupují ke snižování osevních ploch cukrovky.

Tvoření digitální budoucnosti Evropy

Proč Evropská komise navrhuje nový balíček zákonů o digitálních službách?
Právní rámec pro digitální služby se od přijetí směrnice o elektronickém obchodu v roce 2000 nezměnil. Od té doby je tato směrnice základním kamenem pro regulaci digitálních služeb v Evropské unii.

Naši chovatelé drůbeže chápou současné tendence EU vylepšit chov slepic. Mají však k tomu řadu svých odborných připomínek!

V pátek 19. června by měla Poslanecká sněmovna projednat pozměňovací návrhu k novele zákona na ochranu zvířat, který by u nás vedl k úplnému zákazu klecových chovů slepic, a to od roku 2027. Před několika dny se proti tomuto návrhu, který v České republice, obdobně jako jinde v EU, prosazují ochránci zvířat, vyslovili poslanci – členové zemědělského výboru PS, kteří hlasovali proti tomuto zákazu. Předseda tohoto výboru Jaroslav Faltýnek sice poté připustil, že hlasování přímo na plénu Poslanecké sněmovny může dopadnout jinak, to je, že uvedený návrh, který v podstatě prosazují vrcholné orgány EU, nakonec projde.