Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Španělé dotují své farmy, aby se slučovaly, neboť v tom vidí budoucnost svého zemědělství!

Členka Předsednictva sekce zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Jarmila Dubravská, která je členkou tohoto poradního orgánu Evropské komise za Českou republiku a Agrární komoru ČR, napsala v dubnovém čísle časopisu AGRObase, že Španělé dotují své farmy, aby se slučovaly, protože v tom vidí budoucnost španělského zemědělství.