Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Tazatelé ČSÚ se letos budou ptát na pracovní dobu

Tento týden začíná další cyklus každoročního Výběrového šetření pracovních sil, které v Česku probíhá nepřetržitě již od roku 1993. Tazatelé Českého statistického úřadu v náhodně vybraných domácnostech zjišťují důležité údaje o zaměstnanosti,  nezaměstnanosti, ale také o kvalifikaci, charakteru zaměstnání či pracovní mobilitě.

Český energeticko-klimatický plán

Už dlouho jsem se k žádnému tématu nevyjadřoval, ale nadzvedly mne informace jak Hnutí DUHA, Glopolis a další organizace vyčítají Ministerstvu průmyslu a obchodu český energeticko-klimatický plán, který zpracovává Česká republika na základě požadavku EU.