Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Dohoda CETA vstoupila v platnost

Dnem, 21. září 2017 bylo zahájeno prozatímní provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA). Našim firmám se tak odstraňuje většina překážek pro vstup na kanadský trh.

Využívání moderních technologií ve stavebnictví

Vláda  schválila koncepci významnou pro stavební praxi, která svým vlivem podpoří růst produktivity a konkurenceschopnosti stavebnictví a je nedílnou součástí digitalizace celého sektoru.  Cílem Koncepce je postupné zavádění metody BIM (Building Information Modelling) do stavební praxe v České republice v letech 2018 – 2027.  

Evropa potřebuje Erasmus pro malé a střední podniky

Evropský projekt MobiliseSME ukázal potenciál přeshraničního výměnného programu pro malé a střední podniky v Evropě. Nyní je důležité, aby tato myšlenka pokračovala v programu  Erasmus pro malé a střední podniky, aby evropské společnosti mohly co nejlépe využít jednotného trhu, uvádí Stefan Moritz, který je výkonným ředitelem Evropské konfederace malých a středních podniků CEA-PME.