Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Sociální firmy a proč jsou důležité? Zlatá vážka ocení ty nejlepší

Lidé s hendikepem, ať už zdravotním nebo sociálním, potřebují mnohem více než práci. Musí dostat příležitost začlenit se do společnosti a dál se rozvíjet. Podle zpravodajství ekonomického magazínu Finmag právě to umožňuje sociální podnikání. Načež k magazín k tomu dále dodává, že nejinspirativnější sociální firmy letos poprvé ocení národní ceny Zlatá vážka.