Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Zdravotnické odbory ocenily nasazení zdravotníků v době pandemie covidu. Požadují navýšení peněz do zdravotnictví a odmítají rozdělení zdravotní péče pro bohaté a chudé!

IX. sjezd Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, který se konal ve dnech 10. a 11. listopadu 2022 v pražském odborářském hotelu Olšanka, zhodnotil uplynulé čtyřleté období své činnosti a znovu zvolil do vedení jako předsedkyni Dagmar Žitníkovou a za místopředsedy Janu Hnykovou a Lubomíra Francla.

Ministr Nekula: Podpory z PGRLF jsou efektivně použité peníze. Dvě miliardy korun od státu vygenerují v zemědělství investice v objemu třináct miliard

Na rozvoj a modernizaci podnikání mohou zemědělci a potravináři využít národní podpory z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Podle tiskové zprávy ministerstva zemědělství se v návrhu státního rozpočtu pro příští rok podařilo pro tyto účely ministrovi zemědělství vyjednat dvě miliardy korun, což je o miliardu více, než navrhovalo ministerstvo financí. Tyto peníze pomohou žadatelům například s dlouhodobými investicemi, nákupem zemědělské techniky a s náklady spojenými s úhradou pojištění.