Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Kompenzace zvýšení MM u invalidních zaměstnanců ZZP50%+ pro rok 2019

Od roku 2015 dochází k razantnímu zvyšování minimálních mezd. Současně v roce 2015 Vláda zrušila výjimky z doplatků MM invalidním zaměstnancům. Těchto osob pracuje u cca 3300 zaměstnavatelů na „chráněném“ trhu práce celkem okolo 57 000. Značná část z nich není z důvodu postižení schopna zvýšit výkon a přidanou hodnotu své práce. Náklady na doplatky včetně odvodů z mezd tedy hradí zaměstnavatelé ze svých zdrojů.

Byl aktualizován web www.nahradniplneni.cz AZZP ČR

Ne vždy může zaměstnavatel vytvořit dostatečný počet vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, povinnost, kterou mu ukládá zákon o zaměstnanosti. V současné době není výjimkou, zejména v regionech s extrémně nízkou zaměstnaností, že pro vytvořené pracovní místo nezíská invalidní osobu s potřebnými předpoklady pro danou práci.

DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH

Státní veterinární správa je organizací zřízenou na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad v resortu Ministerstva zemědělství a nejvyšší orgán veterinární správy s celorepublikovou působností.
Krajská veterinární správa (KVS) dozoruje trhy konané na místě schváleném obcí, jejichž konání bylo obcí povoleno a příslušná krajská veterinární správa schválila provozovateli tržní řád, nebyl-li vydán formou nařízení obce