Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Mezinárodní fórum k jaderné energetice v Poslanecké sněmovně

Otázka financování výstavby dalších jaderných zdrojů v České republice včetně otázky, kdy bude vyhlášena tato obří jaderná zakázka a kdo bude tuto stavbu financovat a uskutečňovat – to byly hlavní body programu Mezinárodního energetického fóra, které se dnes uskutečnilo v Poslanecké sněmovně, a které uspořádal místopředseda PS PČR Vojtěch Filip spolu s Hospodářským výborem PS.

Prezident AK ČR jednal s DBV v Drážďanech

Jednou z priorit Agrární komory České republiky je návrh řešení ochrany zemědělské půdy v České republice. V Evropské unii má většina zemí přijatou legislativu, která řeší využití zemědělské půdy a její ochranu.