Probíhající zdražování jako předzvěst naplňování ultrazelených úvah EU

Prezident Agrární komory ČR (AK ČR) Jan Doležal ve svém úvodním článku v zářijovém čísle časopisu AGRObase píše, že výsledkem letošních žní je skutečnost, že celková sklizeň základních obilovin se nyní odhaduje na cca 7,5 mil. t. V této úvodní části svého článku dále rozebírá srovnání letošních a loňských výnosů žní, kdy letošní úbytek osevní plochy byl vykompenzován vyššími výnosy právě těchto letošních žní. Problém by ale mohl, podle Jana Doležala, představovat nedostatek kvalitních obilovin, zejména potravinářské pšenice a sladovnického ječmene kvůli deštivějšímu létu a komplikovanějším žním.

Bohumír Dufek: Čeští zaměstnanci odvádějí kvalitní práci. Mají vysokou produktivitu práce. Proto by měli mít odpovídající výši odměny ve formě mzdy či platu!

Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na zvýšení platů zaměstnanců ve státní správě a veřejné sféře o 3000 Kč měsíčně a na zvýšení minimální mzdy pro rok 2022 na 18.000 Kč měsíčně, který se projednával na pondělním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity), byl rovněž předmětem včerejší večerní televizní debaty v pořadu České televize Události, komentáře.

Mezinárodní konference ASO "Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce"

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů "Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce"

 (Mezinárodní konference je financována z příspěvku na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu v roce 2021.)

Termín: 29. září 2021 od 10.00 hodin    Místo: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha - Nusle

Na konferenci vystoupí Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR.