Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Ministr Toman: Základní kostra návrhu ústavního zákona na ochranu vody je hotová, chci ji co nejdříve projednat s jednotlivými poslaneckými kluby

Ministerstvo zemědělství s odborníky zpracovalo návrh ústavního zákona na ochranu vody, který bude po zapracování finálních připomínek předložen parlamentním frakcím k podání poslaneckého návrhu do legislativního procesu. Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman na středečním, již čtvrtém, setkání u kulatého stolu s právními experty, zástupci ministerstev, politických stran a odborníky na problematiku vody a ochrany životního prostředí. Na předchozím jednání je ministr požádal o zaslání připomínek k návrhu ústavního zákona.

Novela zákona o zaměstnanosti č. 365 po 365 dnech roku 2019

Je to náhoda nebo symbol? S datem 31.12.2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o zaměstnanosti, upravující výši příspěvku pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. Nikoli však pro rok 2020, jak by nezasvěcený očekával, ale pro rok 2019. Kompenzace zvýšení minimálních mezd formou zvýšení příspěvku dle §78a zákona 435/2004Sb. byla sociálními partnery dohodnuta již na podzim 2018, „nedopatřením“ se dostala do projednání sněmovny až v lednu 2019, jiným „nedorozuměním“ nebyla nakonec v březnu schválena.

Malé zamyšlení nad brexitem i něčem jiném

V těchto týdnech se moci nad „Evropou“ ujímá nové generace politiků. Byla přestavena nová Evropská komise, kde jsou některé nové tváře, ale také část těch, kteří už tam pár let odsloužili a tak víme, co od nich můžeme čekat. Dokonce je to tak, že ČR bude mít v nové komisi opět svého místopředsedu, byť se bude paní Jourová věnovat málo vděčnému tématu spravedlnosti a právnímu státu. To není zrovna vděčné téma, zejména pokud se začne věnovat našim sousedům z V4 – Polsku a Maďarsku.

Nová zemědělská politika od roku 2022?

V pátek 10. ledna 2020 se uskutečnilo první zasedání odborné zemědělské sekce Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v roce 2020. Na zasedání sekce se zúčastnili i jeho členové z České republiky a Slovenska. Na zasedání byly v programu zařazeny tři body, nejdéle se však diskutovalo k návrhu přechodného období týkajícího se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF).

Ministryně Jana Maláčová představila návrh důchodové reformy!

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na pátečním jednání Komise pro spravedlivé důchody představila tři varianty důchodové reformy. Všechny mají stejnou architekturu, tedy nultý a první pilíř průběžného státního důchodového systému, kdy nultý má zajistit minimální důchod pro všechny a první zohlednit například bonifikaci za odpracovaná léta, odvedené peníze do státní kasy nebo vychované děti.