Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Evropský byznys představil vizi pro EU 2030

Konfederace evropského podnikání BusinessEurope představila svoji vizi pro EU 2030. Ambicí evropského byznysu je mít v roce 2030 Evropskou unii, která je silná a nastavuje světovou agendu, je globálním lídrem v oblasti inovací, digitalizace a udržitelnosti, funguje efektivně a je hospodářsky soudržná a sociálně inkluzivní.

Střípky Junckerova letošního proslovu

Předseda Evropské komise J.-C. Juncker přednesl 12. září 2018 svůj poslední projev o stavu Unie členům Evropského parlamentu ve Štrasburku. Mimo jiné zdůraznil, že je třeba podstatně lépe bránit Evropskou unii a její úspěchy.

Evropa bude odolnější vůči kybernetickým útokům

Evropská komise představila v září roku 2017 návrh, jehož cílem je zintenzivnit boj proti kybernetickým útokům a snahám různých subjektů odcizit údaje či dokonce narušit stabilitu některých zemí. Právě před kybernetickými riziky totiž Evropa dle Komise není dostatečně chráněna.

Kdy je možno okamžitě zrušit pracovní poměr

Zákoník práce zná dva důvody, kdy zaměstnavatel může výjimečně zrušit pracovní poměr:

  • pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok,
  • zaviněné porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (dále jen porušení povinnosti).