Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Pracovní program Evropské komise pro rok 2021

Práce Evropské komise se zakládá na prioritách stanovených v jejích pracovních programech předkládaných obvykle každý rok na podzim. Ve svém programu pro rok 2021 představeném 19. října 2020 si Evropská komise vytyčila opatření, která pomohou Evropu postavit na nohy po koronavirové krizi, zajistí její odolnost a přispějí k ekologické a digitální transformaci Evropy. Program, který letos Komise nazvala „Unie vitality ve světě křehkosti“, je seznamem nejen plánovaných nových opatření, ale také těch, která měla být předložena v letošním roce, ale řešení krize jejich předložení oddálilo.

Potraviny jsou nadále důležité „politikum“ a potravinová soběstačnost neztrácí na významu, říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha

V květnu 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu, načež b na podzim loňského roku vznikla nová Evropská komise. Tyto dva nejvýznamnější orgány evropských struktur se nyní snaží stanovit a nechat si schválit jednotlivými členskými zeměmi EU koncepci nové politické a hospodářské linie EU na příštích sedm let, to je na léta 2021 až 2027. Velmi výrazným rysem této nové tendence, kterou se Evropská komise, ale i Evropský parlament, snaží prosadit, je tzv. snížení emisí a „ozelenění“ EU. To se přirozeně promítá do všech aspektů lidského života a činnosti. Tudíž i do evropského zemědělství.