Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Agrární komora ČR trvá na svém názoru, že takto schválený Strategický plán SZP výrazně poškodí české zemědělství!

Zhruba v polovině října česká vláda, po zapracování připomínek z Evropské komise, schválila definitivní znění Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SP SZP) pro Českou republiku na léta 2023 až 2027. Tedy dokumentu, který velmi výrazně ovlivní strukturu a výsledky českého zemědělství po dobu několika příštích let.

Ministerstvo průmyslu přijímá žádosti velkých firem o pomoc s drahými energiemi. Připraveno je 30 miliard

Velké firmy mohou od úterý žádat ministerstvo průmyslu a obchodu o dotace, které jim mají kompenzovat zvýšené náklady na energie. Podle zpravodajství České televize stát podnikům plánuje rozdělit až třicet miliard korun. Žádosti mohou firmy podávat prostřednictvím informačního systému ministerstva. Příjem žádostí skončí 31. ledna příštího roku. Pomoc české vlády firmám v objemu 1,23 miliardy eur, tedy 30 miliard korun, schválila i Evropská komise.

Evropský pohled na problematiku označování potravin se významně mění. Evropská komise si stále není jistá pozitivními dopady systému Nutri-Score na zdraví, a proto předložení návrhu opět odkládá

Ve čtvrtek 10. listopadu proběhla v prostorách stálého zastoupení České republiky v Bruselu konference k problematice označování potravin s důrazem na značení výživových hodnot na přední straně obalu. Podle tiskové zprávy Potravinářské komory ČR o program konference byl mimořádný zájem, což dokazuje zcela zaplněný sál 130 účastníky a další desítky přihlášených v online prostoru. Posluchači i přednášející reprezentovali všechny dotčené názorové skupiny. Účastni byli jak zástupci Evropské komise, europoslanci a členové Rady EU, tak zástupci zemědělsko-potravinářského průmyslu, spotřebitelů i zdravotníků.

Otevřený dopis vládě ČR a ministru financí

Žádám vládu ČR a ministra financí, aby urychleně svolali mimořádnou Valnou hromadu akciové společnosti ČEZ s jediným bodem programu, a to odvolání všech členů představenstva ČEZ a.s. a volbu nového představenstva.

Bohumír Dufek v.r.

předseda ASO

č. tel. 602 346  269