Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Směrnice o úspornějších budovách budila v Evropském parlamentu emoce

Zhruba v polovině března t.r. schválil Evropský parlament směrnici o energetické náročnosti budov. Americký konzervativní list The Epoche Times k tomu napsal, že pokud ji formálně odsouhlasí i Rada Evropské unie, tato schválená legislativa EU bude mít dalekosáhlé důsledky, nejen pro stavební průmysl, ale i pro každého vlastníka, provozovatele i nájemníka domu, bytu, a dokonce i nerezidenčních budov.

Pan bývalý předseda ČMKOS se slavně vrátil do funkce

Tak máme po volbě předsedy ČMKOS a ten, který neuměl nebo nevěděl nebo nechtěl nebo byl prostě jen lajdák připlacení členských příspěvků, jak se nám snažil namluvit, už zase je zpět. Alespoň doufám, že celému jejich sněmu ukázal potvrzení, že zaplatil příspěvky. A také doufám, že tím také všem členům odborů řekl, kolik vlastně bere za svoji funkci. Tedy přesně to, co se snažil utajit.