Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Projekt FIT pro život boduje v Ústeckém kraji

Celkem 25 mladých uchazečů o zaměstnání mezi 15 – 27 lety s nízkým vzděláním z Ústeckého kraje dostalo šanci zapojit se do projektu FIT pro život, jehož realizátorem je Dobrovolnické centrum z. s. ve spolupráci s Úřadem práce ČR.

Podzimní hospodářská prognóza 2018: Trvalé, i když pomalejší tempo růstu, vysoká nejistota

Hospodářský růst v ČR podle podzimní prognózy Evropské komise letos zpomalí na 3 % a i v dalších letech by se měl postupně snižovat na 2.6% v roce 2020. Veřejné finance zůstanou nadále v kladných číslech. Přebytek by se měl snížit z 1.4% HDP v letošním roce na 0.7% HDP v roce 2020. Veřejný dluh by tak měl postupně klesnout až na 31.2% HDP v roce 2020. 

Nezaměstnanost v říjnu poklesla na 2,8 %!

Úřad práce ČR dnes oznámil, že v uplynulém měsíci říjnu klesl počet uchazečů o zaměstnání na celkem 215.622 uchazečů, což je o 8.709 uchazečů méně než v září a o 55.551 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší počet lidí bez práce od června 1997, kdy jich bylo 202.562. Podíl nezaměstnaných osob tak klesl na 2,8 %, kdy v září 2018 to byly 3 % a v říjnu 2017 to bylo 3,6 % nezaměstnaných uchazečů.

Celkem 25 mld. EUR a 240 projektů za 25 let – skupina Evropské investiční banky (EIB) slaví čtvrtstoletí svého působení v České republice a představuje výsledky svého průzkumu v oblasti investic

Od roku 1993 poskytla EIB v České republice úvěry na 195 projektů v celkové hodnotě 24 mld. EUR. Kromě toho schválil Evropský investiční fond 45 operací ve výši takřka 1 mld. EUR. Klíčové výsledky letošního průzkumu EIB v oblasti investic: investice jsou zpět na hodnotách z doby před hospodářskou krizí; palčivým problémem zůstává nedostatek kvalifikovaných pracovníků; pouze 6 % českých společností investuje do výzkumu a vývoje; podmínky na pracovním trhu se zhoršují.