Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.

Po třech měsících růstu důvěra v ekonomiku v říjnu opět klesá

Český statistický úřad dnes vydal zprávu, že důvěra v ekonomiku u nás, oproti září, klesla o 4,5 bodu na hodnotu 86,4 bodu, a to především v důsledku snížení důvěry spotřebitelů o 11,6 bodu na nejnižší hodnotu za posledních 6 měsíců (86,0). Rovněž důvěra podnikatelů meziměsíčně poklesla o 3,0 bodu na hodnotu 86,5. V meziročním srovnání jsou tyto údaje poklesu důvěry jak u spotřebitelů, tak i u podnikatelů výrazně nižší.