Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Nízká nezaměstnanost, ale i produktivita. Český trh práce v číslech

Máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii a schopné lidi, kteří chtějí pracovat. Přesto český trh práce zaostává. Ukázalo se totiž, že v rámci Evropské unie se propadl až na 16. místo. Podle magazínu Peníze.cz o tom nedávno informoval Index prosperity a finančního zdraví, který porovnává kvalitu života v Evropské unii, a který připravují experti z České spořitelny, Sociologického ústavu Akademie věd ČR a sdružení Evropa v datech.

Sklizeň v Pardubickém kraji a ceny potravin aneb české zemědělství na křižovatce

Výnosy v Pardubickém kraji jsou nižší než v roce loňském, a to i v porovnání s výsledky celorepublikovými. Na výsledcích žní se podepsalo především počasí v jejich druhé části, kdy včasnou sklizeň znemožňoval déšť. To se podepsalo i na nízkém obsahu dusíkatých látek, což je důležité kritérium především pro potravináře – pekaře. Toto zhodnocení letošních žní na Pardubicku zaznělo to na tiskové konferenci, kterou ve středu uspořádala Regionální agrární komora Pardubického kraje.