Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Čeští pěstitelé ovoce a zeleniny bojují o své přežití na našem trhu! Letos z české krajiny zmizí 10 procent ovocných sadů a 5 procent ploch se zeleninou!

Velmi složitá, a soustavně zhoršující situace českých pěstitelů ovoce a zeleniny na našem trhu byla ústředním námětem tiskové konference Agrární komory ČR, která se konala ve středu 15. března 2023 v Praze. Viceprezident Agrární komory ČR a předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík a předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská na ní informovali novináře o tom, jak se u nás postupně, ale soustavně již řadu let snižují plochy ovocných sadů a plochy pro pěstování zeleniny.

Zemědělský svaz ČR založil Klub zemědělských manažerek, chce podpořit jejich rozvoj a sdílení zkušeností

Již více než 30 žen se přihlásilo do Klubu zemědělských manažerek, který v polovině ledna založil Zemědělský svaz ČR ZS ČR). Podle tiskové zprávy ZS ČR první předsedkyní Klubu se 14. března 2023 stala Monika Nebeská, která přes 20 let vede Zemědělské družstvo Všestary na Královéhradecku. Klub zemědělských manažerek chce podpořit sdílení zkušeností, vzdělávání, profesní a osobnostní rozvoj, posílit komunikaci se zemědělskými školami, a kromě jiného i reprezentovat české zemědělství na zahraničních konferencích a při spolupráci s obdobnými platformami na evropské úrovni.

Kdo se obohacuje na šokujícím růstu cen potravin

Zásadní téma – proč jsou u nás tak drahé potraviny, proč za rok jejich zdražování předehnalo celkovou inflaci – řešíme v tomto čísle Echa po analýze Lenky Zlámalové také s lidmi z oboru, zástupci takzvané potravinové vertikály: za zemědělce, respektive jejich odborově organizovanou část, přišel předseda Asociace svobodných odborů, mezi nimi i Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Bohumír Dufek, za zpracovatele potravin prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová, za supermarkety prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Svým pohledem je doplňuje agrární analytik Petr Havel. Echo24