Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Společná zemědělská politika na období 2023–2027

Díky nové společné zemědělské politice (SZP) je zemědělství v EU spravedlivější, ekologičtější a více orientované na výsledky. Evropská rada

Od zemědělce ke spotřebiteli

Hlavním cílem činnosti EU v rámci politiky „od zemědělce ke spotřebiteli“ je zajistit, aby evropské potraviny byly zdravější a udržitelnější. Evropská rada

Ministr zemědělství: Pro lepší fungování evropského zemědělství je potřeba méně regulace a více motivace

Na napjatou situaci mezi zemědělci napříč evropskými státy reagovala pondělní mimořádná Rada ministrů zemědělství a rybářství v Bruselu. Evropská komise v reakci na požadavek České republiky představila úpravu metodiky kontrol systému satelitního monitorování (AMS), který by měl snížit počet kontrol u zemědělců minimálně o 50 procent, čímž by se vrátily na úroveň roku 2022.