Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Zákon o významné tržní síle již nebude dopadat jen na obchodní řetězce. Jak je to s uzavíráním smluv písemnou formou?

Lze sjednávat smlouvy o dodávkách potravin ústně? Co se rozumí písemnou formou smlouvy? Je požadavek písemné formy smlouvy obsažen ve směrnici? Všechny tyto otázky je možné si klást v souvislosti s novelizací zákona o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách, který je v současné době projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Porada hejtmanů s ministrem vnitra. Hejtmani vítají změny ve vyplácení dávek uprchlíkům z Ukrajiny.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) jednal s hejtmany krajů ohledně přijímání a rozmisťování uprchlíků. Podle zpravodajství České televize hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) k tomu řekl, že regiony vítají změnu ve vyplácení dávek běžencům z Ukrajiny ve výši pěti tisíc korun. Nárok na ni mají mít pouze žadatelé, kteří doloží razítko o překročení hranic Ukrajiny a schengenského prostoru.

Pořad „Máte slovo“ moderátorky Michaely Jílkové v České televizi se proměnil v debatu o tom, jak vláda řeší či neřeší současnou inflaci a rostoucí ceny zboží a služeb!

Hlavními body pořadu „Máte slovo“ moderátorky Michaely Jílkové v České televizi, odvysílaném ve čtvrtek 12. května t.r., byl růst cen energií, pohonných hmot, potravin a všech životních nákladů našich občanů, a to díky vysoké, to je dvouciferné inflaci, která sužuje převážnou část našeho obyvatelstva.

Lesnicko-dřevařská komora ČR, která je součástí Agrární komory ČR nesouhlasí se vznikem Národního parku Křivoklátsko

Ministerstvo životního prostředí ČR podporuje vznik, v pořadí již pátého národního parku u nás, a to konkrétně Národního parku Křivoklátsko. Kromě nesouhlasného stanoviska řady obcí v tomto regionu, které se občas objeví v médiích, se tato otázka přirozeně dotýká i lesního hospodářství v této oblasti. Je tudíž logické, že i Lednickou-dřevařská komora ČR, která je součástí Agrární komory ČR, zaujala k tomu návrhu ministerstva životního prostředí své stanovisko, které jsme od Agrární komory ČR obdrželi.