Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 26.06.2015

Zcela přepracované internetové stránky, přinášejí nový vzhled a přehlednější navigaci.
Tyto nové stránky jsou do vysoké míry propojeny s platformou OSHwiki agentury EU-OSHA a rovněž plně přizpůsobeny mobilním technologiím, aby co nejvíce usnadnili vyhledávání informací o tom, čím se Evropská agentura pro bezpenčost a ochranu zdraví při práci zabývá a jak bychom Vám mohla pomoci.

Více naleznete na: https://osha.europa.eu/cs

(PRO)

  • Zdroj: OSHA.EUROPA.EU