Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 26.06.2015

Zcela přepracované internetové stránky, přinášejí nový vzhled a přehlednější navigaci.
Tyto nové stránky jsou do vysoké míry propojeny s platformou OSHwiki agentury EU-OSHA a rovněž plně přizpůsobeny mobilním technologiím, aby co nejvíce usnadnili vyhledávání informací o tom, čím se Evropská agentura pro bezpenčost a ochranu zdraví při práci zabývá a jak bychom Vám mohla pomoci.

Více naleznete na: https://osha.europa.eu/cs

(PRO)

  • Zdroj: OSHA.EUROPA.EU