Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Čtyři rekreační chatky, které jsou umístěny v krásné lesnaté krajině v údolí pod hradem Hasištejn.
Provoz pouze v letních prázdninových měsících za stálého dozoru správce. Vybavení chatek je standardní. Je zde zavedena vodovodní přípojka. Každá chata má vlastní kuchyňku a sociální zařízení. Ubytovací kapacita 4 lůžka v každé chatce.

 
Adresa:

Rekreační chata č. e. 73, 74, 75, 78
           Chatová oblast Prunéřov
           Kadaň


Objednávky 
na ubytování: správce Marcela Havlišová

mobil: +420 724 443 127

testospzvzv123