Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 19.08.2011

STAŇKOV dvě rekreační chatky
Rekreační objekty Základní organizace STS Jindřichův Hradec

Dvě menší chaty, které jsou umístěny v chatové oblasti, přímo na břehu rybníka Staňkov. Vybavení chatek je velmi jednoduché. Je zde zavedena vodovodní přípojka. Hezké prostředí pro koupání. Provoz pouze v letních prázdninových měsících. Ubytovací kapacita je 5 lůžek v každé chatce.


Adresa:                                Rekreační chaty ev. č. 25, 26
                                            chatová osada u rybníka Staňkov
                                            354 61 Staňkov


Informace:                            ZO OSPZV-ASO ČR STS Jindřichův Hradec
                                            Jarošovská 58/II, 377 82 Jindřichův Hradec
Odborová organizace spravuje tyto dvě chaty,
plně využívá kapacitu pro potřeby svých členů.
Objekt je trvale využíván a obsazován členy ZO,
a proto není možné nabízet dalším zájemcům.

testospzvzv123