Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.


Rekreační objekty Základní organizace STS Jindřichův Hradec

Dvě menší chaty, které jsou umístěny v chatové oblasti, přímo na břehu rybníka Staňkov. Vybavení chatek je velmi jednoduché. Je zde zavedena vodovodní přípojka. Hezké prostředí pro koupání. Provoz pouze v letních prázdninových měsících. Ubytovací kapacita je 5 lůžek v každé chatce.


Adresa:                                Rekreační chaty ev. č. 25, 26
                                            chatová osada u rybníka Staňkov
                                            354 61 Staňkov


Informace:                            ZO OSPZV-ASO ČR STS Jindřichův Hradec
                                            Jarošovská 58/II, 377 82 Jindřichův Hradec




Odborová organizace spravuje tyto dvě chaty,
plně využívá kapacitu pro potřeby svých členů.
Objekt je trvale využíván a obsazován členy ZO,
a proto není možné nabízet dalším zájemcům.

testospzvzv123