Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 19.02.2021

Program 157. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat dne 22. února 2021 od 9:00 hod.

  1. Materiály k projednání

1.1      Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR

          (Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

1.2      Národní plán obnovy

            (Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR

            pro hospodářskou politiku)

1.3      Stav digitalizace a vývoj e-governmentu

            (Podkladový materiál vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

1.4      Návrh směrnice o evropské minimální mzdě

          (Podkladový materiál MPSV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost)

1.5      Stav čerpání prostředků fondů EU a příprava nového programového období

           (Podkladový materiál MMR a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU)

1.6      Zprávy o realizaci projektů sociálních partnerů obsahujících aktivity k prohloubení sociálního dialogu za rok 2020

  1. Různé
  • Zdroj: Vláda ČR