Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 14.01.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Předseda vlády ČR a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pořadu Partie, který vysílá TV Prima v neděli před polednem, prohlásil, že polovina částky z plánovaného 15procentního navýšená platů učitelů v roce 2020 by měla jít do tarifů a druhá polovina na odměny. Odůvodnil to tím, že tímto způsobem se dají vyšší kompetence ředitelům jednotlivých škol.

Premiér Andrej Babiš zároveň vysvětlil, že chce zvýšit možnosti ředitelů škol rozhodovat o tom, kolik a kterému učiteli tyto peníze vyplatí. „Ředitelé škol totiž musí s těmito penězi hospodařit,“ dodal. „Ne všichni učitelé jsou stejně kvalitní,“ jak dále poznamenal.

V této souvislosti musíme podotknout, že školské odbory požadují, aby růst platů ve školství i nadále pokračoval, jak to ostatně prohlásil před třemi dny předseda Českomoravského svazu pracovníků školství František Dobšík, který tím odůvodnil způsob, jak zabránit odchodu učitelů, zejména těch mladých, ze školství. Školské odbory požadují, aby z tohoto 15procentího navýšení platů v roce 2020 šly do tarifů dvě třetiny. Přitom, nadtarifní složka platu by, podle školských odborů, měla sloužit k odměňování pedagogů za práci navíc, nikoliv, jak se prý děje, k dorovnávání tarifních platů mladých učitelů s cílem udržet je na školách.

František Dobšík zároveň uvedl, že školské odbory požadují, aby platy pedagogických pracovníků dosáhly do roku 2021 na 130 procent průměrné hrubé mzdy v ČR, což by bylo okolo průměru 49.000 Kč hrubého. K tomu musíme dodat, že vláda ČR se zavázala, že zvedne průměrný plat pedagogů do roku 2021 na 150 procent jejich výše pro rok 2017, tedy asi na 46.000 korun.

Vláda ČR hodlá i nadále zvyšovat důchody

Premiér Andrej Babiš dále zopakoval svůj záměr nadále navyšovat důchody. Cílem pro rok 2021 je, aby byla jeho průměrná výše 15.000 korun. Aktuální strategie navyšování peněz pro seniory je podle něj možná díky dobrému výběru daní za sociální pojištění, přesto má tato strategie své limity. V této souvislosti poznamenal, že dlouhodobě to není udržitelné. Do budoucna by se měl stát, podle něho, inspirovat u některých zahraničních modelů, ve kterých na důchod přispívají společně zaměstnavatelé, stát i zaměstnanci.

Některé firmy se bojí čínské odvety

Na otázku moderátorky pořadu, jak je to s obavami českým firem o své podnikání v Číně, na což upozornil prezident ČR Miloš Zeman ve čtvrtek v pořadu TV Barrandov, odpověděl premiéra Andrej Babiš, že zástupci společnosti Home Credit (dceřiná firma skupiny PPF Group – poznámka redakce) byli za ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou, které vyjádřili své obavy o své další investice v Číně.

V této návaznosti premiér Andrej Babiš znovu zkritizoval zprávu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), v níž byly některé čínské technologie označeny za bezpečnostní hrozbu. Podle premiéra ve zprávě úřadu chyběla jasná metodika. Zároveň uvedl, že české rozvědky tvrzení NÚKIBu nepodpořily. Přičemž dodal, že vláda ČR toto riziko samozřejmě nepodceňuje, takže cca 160 různých subjektů, a to včetně ministerstev, bank i firem, čeká prověrka.

Ministr dopravy Dan Ťok odvádí dobrou práci!

V průběhu pořadu se rovněž hovořilo o kritice ministra dopravy Dana Ťoka v očích české veřejnosti, a to v důsledku jeho veřejných prohlášení, která učinil v souvislosti se sněhovou kalamitou na dálnici D1. Kdy přitom vyplulo na povrch, že stavební společnost, která daný úsek dálnice opravovala, nebyla schopna dál ve své práci pokračovat a odstoupila od smlouvy. Načež Ředitelství silnic a dálnic s ní zrušilo smlouvu. Premiér Andrej Babiš při této příležitosti uvedl, že v daném okamžiku nebyla zvládnuta situace ze strany Ředitelství silnic a dálnic, a to zejména komunikačně vůči veřejnosti, neboť se v průběhu opravy tohoto úseku dálnice jelo podle staré smlouvy: Zároveň poznamenal, že nové smlouvy již umožňují si v případě odstoupení vítěze tendru, aby byl určen druhý v pořadí, který na daný úsek dálnice nastoupí místo odstoupivší firmy. Tímto zpsobem by se měl vybírat nový vítěz výběrového řízení, které bude na tento úsek opravy dálnice vyhlášeno.

Zároveň premiér Andrej Babiš poznamenal, že právě vytkl ministru Danu Ťokovi, že neumí patřičně dobře vysvětlit veřejnosti kroky ministerstva dopravy. Jestliže tento kalamitní stav na dálnici D1 vyvolal rozhořčení u české veřejnosti, měla by veřejnost vědět, že ministr Dan Ťok dosahuje řady úspěchů v jiných případech řízení tohoto ministerstva, například je to v otázce výběru mýta či jiných záležitostech.

Vznikne vládní čtvrť v pražských Letňanech?

V další části televizního pořadu se též hovořilo o výhodnosti plánu výstavby vládní čtvrti v pražských Letňanech. Premiér Andrej Babiš bude o tom přesvědčovat nového pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) na jejich schůzce 30. ledna. Primátor Zdeněk Hřib plán premiéra Babiše odmítá s tím, že ve městě by podle něho vzniklo úřednické ghetto. Zároveň to odůvodňuje, že pražské Letňany se pro to nehodí z důvodu další bytové výstavby, případně i kvůli plánu postavit tam novou pražskou nemocnici.

Podle premiéra Andreje Babiše tento projekt, ale s sebou projekt nese mnoho synergií. Pomohl by nejen státu ušetřit na nájmech, ale například i s nedostatkem bytů v hlavním městě či parkováním. Případně, by řada budov mohla být opět sloužit pro kulturní účely. Jako konkrétní příklad uvedl Nosticův palác na Malé Straně v Praze 1, kde sídlí ministerstvo kultury, zatímco by to klidně mohlo být další muzeum v Praze. Případně jde i o budovu ministerstva průmyslu a obchodu na Staroměstském náměstí, kde nemají návštěvníci této budovy ministerstva ano kde parkovat. Pokud jde o výstavbu nové nemocnice v Letňanech, zároveň podotkl, že nedaleko je pražská Nemocnice Na Bulovce, kterou má na starosti ministerstvo zdravotnictví.

Podle premiéra Andreje Babiše problém spočívá v tom, že magistrát hl. m. Prahy, pod vedením primátora Zdeňka Hřiba, nechce vládě ČR prodat příslušné pozemky v pražských Letňanech. Tedy tam, kde jsou ještě volné plochy a přitom tam dojíždí pražské metro. Současně upozornil, že město Praha chce po státu areál, kam by mohlo přesunout zaměstnance magistrátu. Premiér je přesvědčen, že se mu nakonec primátora Zdeňka Hřiba podaří přesvědčit pro uskutečnění tohoto záměru vytvořit v pražských Letňanech moderní areál vládních budov.