Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 01.12.2021
Skupina Identita a demokracie v Evropském parlamentu vás zve na třetí ročník mezinárodní konference „Budoucnost evropského zemědělství 2021“
 
Vzhledem k aktuálním omezením v souvislosti se situací COVID-19 bude konference pořádána online a živě vysílána.
 
 
Novinkou letošního ročníku je youtubový kanál, kde bude konference rovněž vysílána: https://www.youtube.com/channel/UCDhecroxkzPnFPsXYQKR18w
 
 
Program konference je rozdělen do 2 přednáškových bloků, v nichž vystoupí:
__________________________
 
První přednáškový blok (🕑9:00 – 11:45)
 
MUDr. Ivan David, CSc, poslanec Evropského parlamentu, koordinátor ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) přednese úvodní slovo;
 
 
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc, ředitel společnosti ENKI, o.p.s., přednese příspěvek na téma "Člověk působí extrémy klimatu likvidací oběhu vody – náprava je možná";
 
Za ministerstvo zemědělství ČR vystoupí Ing. Kateřina Bělinová, ředitelka odboru přímých plateb a Ing. Alena Kubů, vedoucí oddělení obecné strategie, analýz, monitorování a hodnocení PRV. Název jejich vystoupení je "Příprava Strategického plánu SZP na období 2023-2027 v České republice";
 
Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR se bude ve svém příspěvku zabývat tématem "Současná zemědělská problematika a udržitelný rozvoj ve výrobě potravin";
 
 
Philippe Chevallier-Chantepie, politický poradce ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova v Evropském parlamentu vystoupí s příspěvkem na téma "Dopad strategie Z farmy na vidličku na francouzské zemědělství";
 
Josef Emanuel Faessler, výzkumný asistent pro výbory „Energie a průmysl“ a „Životní prostředí a klima“ v Evropském parlamentu se ve svém vystoupení zaměří na téma "Transformace evropské energetiky".
 
__________________________
Druhý přednáškový blok (🕑12:15 – 15:10)
 
Gilles Lebreton, PhD et PhD, poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) vystoupí s příspěvkem na téma “Evropské zemědělství pod hrozbou Green Dealu”;
 
Mara Bizzotto, poslankyně Evropského parlamentu, členka Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) si připraví příspěvek na téma: "Země bez zemědělství je země bez budoucnosti“;
 
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc, generální ředitel společnosti RABBIT Trhový Štěpánov a.s., člen Představenstva Agrární komory ČR bude mít prezentaci pod názvem "České zemědělství a potravinářství před Zeleným údělem a po jeho implementaci“;
 
 
Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD, členka Evropského hospodářského a sociálního výboru vystoupí s příspěvkem na téma: “Zelený úděl, příležitost nebo porážka Evropské unie”;
 
Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu, přednese příspěvek na téma "Udržitelné zemědělství z pohledu Zemědělského svazu“;
 
 
Ing. Jiří Zelenka, předseda představenstva ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. se ve svém vystoupení zaměří na téma "Skot a budoucnost evropského zemědělství“;
 
Ing. Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR se ve svém vystoupení bude zabývat ovocnářstvím a přednese příspěvek pod názvem "Včerejšek je historie, zítřek je tajemství, dnešek je dar“;
 
Ing. Tomáš Havrlant, Starosta obce Vernéřovice a chovatel ovcí zakončí konferenci s příspěvkem pod názvem "Vlci napříč Evropou“.