Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 14.10.2019

Dnes, tj. 14. října 2019, byla v dopoledních hodinách na Úřadu vlády podepsána "Dohoda o společném postupu sociálních partnerů a vládní koalice při legislativním procesu k novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších souvisejících zákonů".

Uzavření této dohody předcházela shoda sociálních partnerů a vládní delegace RHSD ČR na záměru novelizovat zákoník práce, dosažená na 148. Plenární schůzi RHSD ČR dne 25. 3. 2019, která byla následně potvrzena na 150. Plenární schůzi RHSD ČR dne 16. 9. 2019.

Podepsání této dohody je možné pojmout jako historický akt, protože jde teprve o druhou dohodou obdobného významu za dobu existence Rady hospodářské a sociální dohody ČR.