Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 21.09.2018

Podle nové studie, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, přišly země EU v roce 2016 na DPH o téměř 150 miliard eur

Výpadkem příjmů z DPH se rozumí rozdíl mezi očekávanými příjmy z této daně a částkou skutečně vybranou. Členské státy přijaly ke zlepšení jejího výběru četná opatření. Z dnešních údajů však vyplývá, že je zapotřebí současný systém DHP v EU reformovat a zajistit lepší spolupráci na úrovni EU. Cílem je umožnit členským státům, aby příjmy z DHP ve svých rozpočtech plně využily.

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici uvedl: „Členské státy výběr DHP v celé EU zlepšují. To si jistě zaslouží uznání. Nadále je však nepřijatelné, aby vnitrostátní rozpočty ročně přicházely o 150 miliard eur, zvláště když 50 miliard skončí v rukách zločinců, podvodníků a pravděpodobně i teroristů. Podstatného zlepšení se dosáhne jedině přijetím reformy DPH, kterou Komise navrhla již před rokem. Naléhavě žádám členské státy, aby se na definitivní podobě systému DPH domluvily ještě před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019.

V nominálním vyjádření se výpadek příjmů z DHP v roce 2016 snížil o 10,5 miliardy eur na 147,1 miliardy eur. Ztráty tak činily 12,3 % celkových příjmů z DPH, což znamená pokles oproti předešlému roku, kdy dosahovaly 13,2 %. Situace v jednotlivých členských státech se nadále značně liší. Ve 22 zemích se výpadek snížil. Nejlépe si v tomto ohledu vedly Bulharsko, Lotyšsko, Kypr a Nizozemsko, kterým se podařilo ztráty omezit o více než 5 procentních bodů. V šesti členských státech se výpadek naopak zvýšil, a to v Rumunsku, Finsku, Spojeném království, Irsku, Estonsku a Francii.

Ve výběru a správě DPH se na úrovni EU dosáhlo významného zlepšení. Členské státy by však nyní měly pokročit dále a co možná nejdříve se dohodnout na mnohem širší reformě, která by podvody v oblasti DPH v systému EU omezila. Komise loni návrh takové reformy předložila. Jejím účelem je zlepšit a modernizovat daňový systém pro vlády i podniky, aby byl robustnější a povinnosti podnikatelů jednodušší.

Souvislosti

Studie výpadku příjmů z DPH se financuje z rozpočtu EU. Její zjištění jsou užitečná pro Unii i členské státy, DPH totiž představuje významný zdroj příjmů pro jejich rozpočty. Studie byla provedena podle tzv. metodiky top down, kdy k odhadům ušlé DPH využila údaje z národních účtů.

Letošní zpráva poprvé obecněji analyzuje vliv některých vnějších faktorů, například výrobní struktury hospodářství a nezaměstnanosti. Zabývá se rovněž faktory, nad nimiž mají správci daně přímou kontrolu, jako je velikost daňové správy a výdaje na informační technologie. Poslední hledisko je obzvláště důležité, protože investice do informačních technologií zpravidla vedou k vyšším příjmům z DPH. Komise na to již dříve poukázala ve svých doporučeních pro členské státy.

  • Zdroj: Evropská komise