• Zveřejněno: 28.08.2017
  • Autor: ZS ČR

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 259/2017 Sb. novela zákona o nemocenském pojištění. Ta mimo jiné obsahuje i úpravu eNeschopenky, která plně začne platit od 1.1.2019. eNeschopenka se bude týkat všech pojištěnců (tedy i příslušníků ozbrojených sil a OSVČ).

eNeschopenka usnadní komunikaci mezi lékaři, zaměstnavateli, zaměstnanci.

V současnosti je možná elektronická komunikace jen mezi lékařem a sociální správou. Lékaři mohou od roku 2010 elektronicky předávat údaje o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, o jejím ukončení a například o změně režimu vycházek či adresy stonání.

Papírová neschopenka má 5 dílů, které se předávají mezi lékařem, nemocným zaměstnancem, zaměstnavatelem (mzdovou účtárnou) a okresní správou sociálního zabezpečení. A to následovně:

  • Lékař vystaví neschopenku a jednu její část posílá OSSZ, čímž ohlásí vznik dočasné pracovní neschopnosti.
  • Nemocný zaměstnanec obdrží od lékaře další tři části neschopenky. Díl se žlutým pruhem si ponechá, slouží jako průkaz práceneschopného pojištěnce, pokud by přišla kontrola. Na konci pracovní neschopnosti ji odevzdává ošetřujícímu lékaři. Zaměstnavateli dá díl s modrým pruhem, tím uplatní nárok na náhradu mzdy v prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti a omluví svou nepřítomnost v práci.
  • Stoná-li zaměstnanec více než 15 kalendářních dnů, předá zaměstnavateli díl s růžovým pruhem. Na jeho základě zaměstnavatel zpracuje přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění, aby mohla sociální správa začít vyplácet nemocnému zaměstnanci dávku od 15. dne nemoci.
  • Nemocný zaměstnanec musí doklady podepsat a zvolit způsob výplaty nemocenské.
  • Rozhodne-li lékař o ukončení pracovní neschopnosti, potvrdí poslední díl neschopenky, dá ho zaměstnanci, který jej odevzdá v práci. Ještě před tím však do něj musí vyplnit údaje o posledním dnu, kdy byl v práci, a opět podepsat.

 

V první fázi v roce 2019 se zavede elektronická neschopenka se všemi jejími výhodami, ale stále bude možnost v pozměněné a zjednodušené formě vystavovat neschopenku i v papírové podobě. V první fázi je výhradně volbou jednotlivých lékařů, kterou formu zvolí.

Postup bude následující: lékař vystaví prostřednictvím portálu eNeschopenku, ta se hned zapíše do evidence. Zaměstnanec a pojištěnec obdrží papírový list průkazu práce neschopného pro účely zaměstnavatele a kontrol, také si oba budou moci kdykoliv ověřit údaje z neschopenky. Pokud lékař vystaví neschopenku v tištěné formě, zašle ji jako dosud poštou orgánu nemocenského pojištění, který ji převede do elektronické podoby. 

Zaměstnavatelům přinese neschopenka snížení povinností vůči správě sociálního zabezpečení a možnost průběžného sledování a ověřování údajů o době pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. eNeschopenky bude mít 3 díly (hlášení o vzniku DNP, průkaz práce neschopného, hlášení o ukončení DNP).

Zaměstnanec od lékaře obdrží pro své potřeby vytištěnou neschopenku, aby mohl doložit pracovní neschopnost zaměstnavateli, věděl, kdy má vycházky, kontrol atd. Zaměstnanec bude mít přístup do databáze PN.

S ohledem na datum účinnosti novely budou eNeschopenky testovány od 2. pololetí 2018 ve zkušebním provozu, takže jej budou moci vyzkoušet lékaři i zaměstnavatelé. Podle informací MPSV bude možné se na databázi pracovních neschopností připojit přes portál ČSSZ, přes rozhraní na systém u ČSSZ, prostřednictvím jednoúčelového zařízení (pro lékaře v rámci EET) nebo přes personální systémy zaměstnavatelů. V rámci zajištění ochrany osobních údajů bude přístup do databáze ČSSZ omezen a zveřejněny budou pouze nezbytně nutné údaje související s pracovní neschopností, jako např. datum začátku a konce pracovní neschopnosti (karantény) u příslušného zaměstnavatele, doba vycházek atd.

Doporučujeme všem zaměstnavatelům, aby předjednali se svými „závodními“ lékaři dobrovolné užívání elektronické neschopenky, a tím umožnili zavést co nejdříve povinné vystavování neschopenek pouze v elektronické podobě.