Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 21.09.2018

Sbor komisařů dne 19,.9.2018 rozhodl o registraci nové evropské občanské iniciativy s názvem „Eat ORIGINal!. Unmask your food“. Cílem navrhované občanské iniciativy je zavedení povinnosti uvádět informace o původu u všech potravinářských produktů, a předcházet tak podvodům, chránit veřejné zdraví a zaručit právo spotřebitelů na informace.

Skutečnost, že se Komise rozhodla iniciativu zaregistrovat, znamená pouze tolik, že z právního hlediska splňuje formální podmínky registrace. Analýzu podstaty návrhu Komise v této fázi ještě neprovedla.

K registraci této iniciativy dojde 2. října 2018, kdy začne běžet 12měsíční lhůta, během které budou organizátoři sbírat podpisy na její podporu. Pokud se jim během jednoho roku podaří získat jeden milion prohlášení o podpoře z alespoň sedmi členských států, Komise bude muset na iniciativu během tří měsíců reagovat. Rozhodne, zda návrh přijme, či nikoli, v obou případech však musí své rozhodnutí odůvodnit.

Souvislosti

Evropská občanská iniciativa byla zavedena na základě Lisabonské smlouvy. V dubnu 2012, kdy vstoupilo v platnost nařízení o občanské iniciativě, jímž se provádějí příslušná ustanovení Smlouvy, tak občanům dala do ruky nástroj, kterým mohou ovlivňovat program Unie.

Poté, co je evropská občanská iniciativa formálně zaregistrována a podpoří ji alespoň jeden milion občanů EU z alespoň jedné čtvrtiny členských zemí, mohou organizátoři Komisi vyzvat, aby navrhla právní předpis v určité oblasti své působnosti.

Podle podmínek přípustnosti, které jsou obsaženy v nařízení o evropské občanské iniciativě, nesmí navrhovaná iniciativa zjevně spadat mimo rámec pravomocí Komise předložit návrh právního aktu, nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

 

  • Zdroj: Evropská komise