Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 10.04.2024

Agrární komora ČR zaslala ke zveřejnění komentář prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala k zahájení podávání žádostí o dotace pro zemědělce pomocí tzv. jednotné žádosti:

„Ministerstvo zemědělství nyní spouští příjem jednotné žádosti pro letošní rok, kterou je možné podávat jak na přímé platby, tak na neprojektová opatření Společné zemědělské politiky Evropské unie 2023-2027. Nicméně je třeba zdůraznit, že stále nebyly vyplaceny dotační podpory v rámci jednotné žádosti za loňský rok. Zatímco ke konci března roku 2023 bylo vyplaceno 28 miliard korun, nyní je to jen 18 miliard korun, tedy 10 miliard tak v sektoru chybí. Vyplácení dotačních podpor zkomplikoval nový dotační systém, nové rozdělení obálek, nový kontrolní systém a nejzásadnější změnou bylo nevyplacení záloh. O této změně navíc Státní zemědělský intervenční fond jasně neinformoval, pouze zveřejnil harmonogram jednotné žádosti 2023. Považujeme nyní za důležité, aby Ministerstvo zemědělství přehodnotilo kontrolní systém a harmonogram výplat pro příští rok tak, aby k podobnému propadu nedošlo a zároveň se zjednodušil systém podávání. Prvním adeptem na zjednodušení je například povinnost, kdy zemědělci musí stále dodávat úplný seznam všech vlastníků dotčeného žadatele, který ale stát má dávno k dispozici a může jej získat z vlastních registrů. Jestliže ministr zemědělství Marek Výborný chce zjednodušovat, jak avizoval, může začít zde. Zemědělské podniky všech velikostí jsou kvůli razantním zásahům do agrárního sektoru z posledních let, a ještě totálnímu rozvratu dodavatelsko-odběratelských vztahů v Evropě vzhledem k válce na Ukrajině ve velmi špatné situaci a řada z nich je nyní nucena půjčovat si peníze i na vlastní provoz. Podobné experimenty už si skutečně nemůžeme dovolit,” říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

  • Zdroj: Agrární komora ČR