Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 21.01.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

Jednáním s některými evropskými kolegy o narušení trhu s obilovinami kvůli velkému nárůstu dovozů z Ukrajiny zahájil v pátek ministr Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) návštěvu potravinářského, zemědělského a zahradnického veletrhu Internationale Grüne Woche v Berlíně (Berlínský mezinárodní zelený týden – pozn. red.). Čekají ho zde také bilaterální jednání se saským protějškem a slovinskou ministryní zemědělství. Na veletrhu se stejně jako v předchozích letech prezentuje také Česká republika, a to pod patronací Ministerstva zemědělství ČR (MZe) a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Veletrh potrvá do 29. ledna.

V rámci setkání některých evropských ministrů zemědělství na letošním Grüne Woche v Berlíně navrhl polský ministr zemědělství Henryk Kowalczyk projednat opatření proti narušení trhu s obilovinami. „Během našeho předsednictví jsme věnovali velké úsilí tzv. solidarity lanes pro vývoz obilí z Ukrajiny. Nárazové narušení trhu v některých zemích Evropské unie je třeba řešit a zajistit, aby zboží nezůstávalo v zemích bezprostředně sousedících s Ukrajinou, ale posouvalo se dále a pomáhalo stabilizaci cen potravin na unijním i světovém trhu. Věřím, že se nám společným úsilím podaří najít postup, který umožní Ukrajině nadále exportovat zemědělské produkty a zároveň minimalizuje případný negativní dopad na lokální trhy Unie,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Na programu návštěvy ministra Zdenka Nekuly je i několik bilaterárních jednání. Se saským rezortním kolegou Wolframem Güntherem chtějí diskutovat o aktuálních tématech jako africký mor prasat a ptačí chřipka, ale také o precizním a ekologickém zemědělství a podpoře prodeje lokálních produktů.

Se slovinskou ministryní zemědělství Irenou Šinko chtějí jednat o důkladné revizi a modernizaci směrnice o medu, dále o zkušenostech s projektem „Medové snídaně“ a zároveň i slovinské iniciativě ocenění „Zlatá včela“. Podle názoru ministra Nekula je totiž současné označování medu, a zejména označování jeho původu, dlouhodobě nevyhovující. Uvádí, že problematická je zejména oblast dosledovatelnosti původu medu ve směsích. Proto také je, to je pro konečného spotřebitele, způsob označování původu medu zavádějící a klamavý. Cílem, jak ho definoval ministr zemědělství Nekula, je úprava, díky které bude jednoznačně zřejmé, ze které země med pochází. Tím by se zajistila lepší sledovatelnost výrobků, posílila důvěra evropských spotřebitelů v kvalitu a bezpečnost medu na trhu a zavedly by se spravedlivé marketingové postupy.

V rámci expozice ministerstva zemědělství na letošním veletrhu vystavuje 11 firem, kromě jiných národní podnik Budějovický Budvar, Pivovar Ferdinand, Velkopopovický kozel, firma Indiana, která vyrábí sušené maso, producent ovocných destilátů Rudolf Jelínek a rodinná firma Pavel Cvrček zaměřující se především na zpracování rakytníku (rakytník řešetlákový je plodina obsahující vysoký podíl vitamínu C – pozn. red.).

  • Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR