Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 21.11.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

Zaměstnanecké akcie nabízejí hlavně start-upy a malé firmy, aby klíčovým pracovníkům kompenzovaly nižší mzdy. Z daňového hlediska jsou ale nevýhodné. Podle článku ekonomického internetového magazínu Peníze.cz poslanci nyní schvalují změnu, která by z nich mohla udělat žádaný benefit.

„Nemůžeme vám dát vysokou mzdu, ale nabízíme akcie.“ Takovou nabídku můžou slyšet zaměstnanci především start-upů a malých společností.

Článek dále uvádí, že zaměstnanecké akcie nabízejí firmy, které chtějí nabrat nebo si udržet vysoce kvalifikované zaměstnance, nemůžou je ale v době rozjezdu dostatečně zaplatit penězi. Místo nich tedy zkoušejí platit podílem na budoucí hodnotě společnosti.

V České republice většímu rozšíření zaměstnaneckých akcií brání především jedna věc. „Klíčovým problémem je nevýhodné zdanění, což brzdí jejich širší využívání,“ řekl pro Peníze.cz daňový expert Michal Jelínek ze společnosti V4 Group.

Člověk, který v České republice akcie svého zaměstnavatele dostane, z nich totiž hned musí platit daň z příjmů – a to přesto, že mu z nich žádný příjem neplyne. A to je pro firmy, respektive především pro jejich zaměstnance, dost nepříjemná překážka.

„Paragraf šest odstavec tři zákona o daních z příjmů říká, že pokud zaměstnanec dostane od zaměstnavatele nějaký nepeněžní benefit, musí ho zdanit. Zaměstnavatel vám dá například poukaz na nákup do obchodu, který má hodnotu patnáct tisíc korun, a vy za něj zaměstnavateli zaplatíte pět tisíc. Rozdíl, který činí deset tisíc korun, se musí zdanit, protože okamžitě získáváte nějakou užitnou hodnotu,“ vysvětlil Michal Jelínek paragraf, který se používá i na danění zaměstnaneckých akcií.

Magazín Peníze.cz dále uvádí, že když mezinárodní společnost IndexVentures tvořila přehled zemí, které jsou rozdávání akcií zaměstnancům nakloněny, jako nejvstřícnější z něho vyšly pobaltské země, Izrael a Kanada.

Česká republika, spolu s Rakouskem, Dánskem nebo Německem, skončila na chvostu tabulky. „Většina těchto zemí postrádá konkrétní podpůrné programy a jsou v nich různé administrativní překážky,“ konstatoval Michal Jelínek.

V České republice by ale zaměstnanecké akcie brzy měly být atraktivnější. V poslanecké sněmovně se schvaluje návrh zákona, který jejich zdanění změní. Nově by se příjem ze zaměstnaneckých akcií nedanil hned, ale až v okamžiku, kdy je zaměstnanec prodá a bude mít i prostředky na zaplacení daně.

„Smyslem návrhu, který již prošel druhým čtením v poslanecké sněmovně, je především zvýšení atraktivity vydávání ESOP (zaměstnaneckého motivačního programu – pozn. red.) ve formě akcií, podílu na s.r.o. nebo opcí. Tím se zvýší motivace zaměstnanců a start-upy budou mít lepší možnosti pro nalákání nových talentů ihned na začátku podnikání, kdy je vhodnější finanční zdroje raději investovat a zaměstnance namísto toho odměňovat právě pomocí ESOP,“ řekl magazínu Peníze.cz Štefan Fous z tiskového oddělení ministerstva financí.  

Úprava byla předložena jako pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu.

Protože akcie získá zaměstnanec za svou práci, v okamžiku jejich nabytí se zafixuje výše příjmu, který po odložení bude podléhat dani z příjmů a také standardním odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Odloženou daň by pak platil za zaměstnance zaměstnavatel, stejně jako v případě standardního zdanění odměny za práci. 

„Příjem nad takto fixovanou částku už nebude podléhat zdravotnímu ani sociálnímu pojištění, ale pouze standardní dani z ostatních příjmů podle paragrafu 10 zákona o dani z příjmů. Návrh počítá s tím, že při následném prodeji akcií či podílů bude i nadále možné využít časový test, tedy osvobození od daně z příjmů při tříleté držbě akcií, případně pětileté držbě u podílů na společnostech s ručením omezeným,“ přiblížil Štefan Fous. Pokud by zaměstnanec akcie nebo podíl držel déle, daň z příjmů by po jejich prodeji neplatil vůbec.

Návrh pamatuje také na situace, kdy zaměstnanec dostane podíl nebo opci za zvýhodněnou cenu, ale firmě se nepovede dobře a prodejem cenného papíru zaměstnanec bude tratit. „V případě ztráty nebude zdaněn celý rozdíl mezi zvýhodněnou cenou, kterou zaměstnanec zaplatil, a tržní cenou, ale bude možné od něj odečíst ztrátu hodnoty podílu. To v praxi znamená, že pokud se projekt nepovede a investice bude ztrátová, k žádnému zdanění ani nedojde,“ doplnil Štefan Fous.

Ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky Jana Brodani k tomu řekla, že „zaměstnanecké akcie motivují zaměstnance obzvláště ve start-upech a jejich zvýhodnění může zatraktivnit vznik nových a inovativních společností v České republice.“

České start-upy jsou v hodnocení navrhovaných novinek ještě opatrné. „Oznámení o plánované změně jsme zaznamenali a práci na problematice vítáme, protože v současném stavu chybí v rámci české legislativy jasná definice. Z toho, co víme, chápeme, že cíl je narovnání peněžních toků pro zaměstnance, respektive by mělo dojít k odvodu daně současně s přijetím hodnoty z ESOPu, což je žádaná změna. Zatím ale nemáme zcela jasno v konkrétních podmínkách,“ reagovala na dotaz magazínu Prníze.cz Pavla Munzarová, šéfka start-upu Mews, který poskytuje ubytovacím zařízením systém pro správu rezervací hostů.

Kritičtější je Přemysl Rubeš z kapitálové společnosti Presto Ventures, která investuje do rostoucích technologických firem. Podle něho je aktuální návrh na úpravu zdanění zaměstnaneckých akcií polovičaté řešení.

„Navržená změna sice konečně počítá s odložením zdanění a odvodů akcií až po prodeji firmy, ale platí pouze pro zaměstnance. Je to tedy v podstatě stejné, jako kdybyste zaměstnancům při prodeji firmy vyplatili finanční odměnu. To ale není a nemá být podstata ESOPu u start-upů. ESOP má v tomto případě sloužit jako motivační odměna za zvýšené riziko a loajalitu, má za cíl udělat ze spolupracovníků současně spolumajitele. A nemusí to být pouze zaměstnanci, kteří si tento způsob ocenění mohou zasloužit,“ řekl k tomu Přemysl Rubeš.

Zároveň dodal, že stávající úprava přidává řadu často nelogických výjimek, které situaci jen dál komplikují a slibovanou podporu pro rozvoj start-upů to nepřináší.

  • Zdroj: Peníze.cz