Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 26.03.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Nejprve nám dovolte, abychom vám poděkovali za práci, za vstřícnost, za empatii, kterou v této nelehké době odvádíte.

Bohužel riziko nákazy je vysoké a zaměstnavatel se snaží hledat všechny možnosti, jak minimalizovat další šíření koronaviru. Úkolem Správy železnic je i v této těžké době zabezpečit nepřetržitý provoz. Podle našich informací se konečně daří zajišťovat dodávky ochranných pomůcek a desinfekcí na jednotlivá pracoviště. Poděkování patří všem, kteří i ve svém volném času pracují na zajišťování potřebných pomůcek nejen pro naše zaměstnance, ale i pro další spoluobčany.

Celý víkend se pracovalo na opatřeních, které jsou v současné době aplikovány do provozu. Velmi zjednodušeně, dochází v podstatě k rozdělení pracovníků řízení provozu na dvě části. První polovina bude ve velmi zahuštěném režimu zajišťovat provoz. Druhá část zaměstnanců bude v bezpečí domova vyčkávat na svůj čas. Po cca 10-14 dnech si role vymění. 

Ve většině případů již došlo k velkému omezení provozu nejen v dálkové dopravě (ČD i soukromí dopravci značně omezují provoz), přesto budete mít na svých pracovištích někdy více povinností než obvykle. Nákladní dopravy se omezení zatím nedotýká, a proto nejen v našich přechodových stanicích je práce opravdu víc než dost.  Dochází i k oživení některých PPV a tím i k místnímu řízení stanic místo dnes již obvyklého řízení z CDP. Jediným důvodem je omezení styku zaměstnanců Správy železnic s dalšími lidmi, možnými šiřiteli nákazy.

Nehledejme za tímto opatřením opravdu nic jiného než snahu zajistit provoz. Vyvarujme se diskuzí, zda je centralizace řízení ideální či ne. Věřte, že jediným cílem opatření je snížit riziko nákazy koronavirem. Prosíme vás všechny o maximální vstřícnost v této těžké situaci. Pojďme teď všichni táhnout za jeden provaz a pokusit se opravdu udělat maximum pro zajištění provozu. 

Sledujeme situaci velmi detailně a snažíme se vám být nápomocni, jak to jenom jde. Pokud máte v provozu jakýkoliv problém, zavolejte, napište. Jsme neustále na příjmu a komunikujeme nejen s vámi, ale i se zaměstnavatelem na všech stupních řízení.

Díky vám všem za plnění pracovních úkolů i v této nelehké době.

Vedení PV OSŽ Správy železnic

http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o/5422-prohlaseni-pv-osz-spravy-zeleznic-k-docasnym-zmenam-v-obsazovani-smen

  • Zdroj: OSZ.org