Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 10.07.2018

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

„Programové prohlášení má spoustu pozitivních bodů jako například digitální Česko, důchodovou reformu, zákon o výstavbě liniových staveb či podporu malých a středních podniků. Vzhledem k tomu, jak vláda vzniká, chceme v programovém prohlášení zdůraznit naše členství v EU a NATO. Jsme připraveni o prioritách byznysu s vládou i nadále diskutovat a žádáme ji, aby s námi konzultovala plnění svého programového prohlášení a zohledňovala přitom zkušenosti firem,“ vysvětluje připravenost Svazu průmyslu a dopravy ČR podílet se na strategii České republiky 1. viceprezident Jan Rafaj.

ROZPOČET STÁTU NEDĚLAL DOBRÝ HOSPODÁŘ

„Odmítáme 50 miliardový schodek v době, kdy se ekonomice daří. Není to rozpočet dobrého hospodáře. Dnes státní výdaje navíc zvládneme, ale kdo je uhradí v budoucnu?,“ ptá se vlády na jednání tripartity Rafaj, 1. VP Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V ČERPÁNÍ DOTACÍ MÍŘÍME NA POSLEDNÍ MÍSTO

„Je smutné, že jsme v EU na 25. místě v čerpání dotací. Vyzýváme vládu, aby zajistila cestu, jak mohou naše firmy o evropské dotace žádat jednoduše a efektivně. Nesmí se opakovat problémy s OP PIK, programem, který má za úkol podporovat rozvoj podnikání. Nerozumíme ani tomu, že z něj vláda bere 7 miliard a přesouvá je jinam v době, kdy průmysl je schopen a připraven čerpat,“ upozorňuje na nevstřícné chování vlády vůči podnikům Rafaj.

V září budou zaměstnavatelé chtít, aby tripartita reagovala na připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR z dnešního jednání, a to k programovému prohlášení a rozpočtu.