Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 02.07.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Vláda zvládla krizové období od poloviny března dobře, sluší se jí poděkovat, uvedl to ve středu, na tiskové konferenci Hospodářské komory ČR její prezident Vladimír Dlouhý. Podle zpravodajství České televize na druhé straně poukázal na malou připravenost státní správy řešit takové situace. Podle něho z toho plyne, do budoucna, potřeba odbyrokratizovat státní správu, zpružnit ji a zároveň připravit soubor kroků pro případ další krize. Podnikatelské svazy také předloží vládě zhruba 30 návrhů pro oživení hospodářství po krizi. Například platby DPH ze zaplacených faktur či prodloužení programu Antivirus do konce letošního roku.

Vladimír Dlouhý dále konstatoval, že končí období, kdy podnikatelé potřebovali přímou pomoc vlády. Ocenil garance a další kroky za zhruba sto miliard korun. Zhodnotit jejich dopad na ekonomiku je, podle něho, ještě předčasné. Zároveň uvedl, že stimulovat bude dále třeba do konce roku jen některá odvětví, například cestovní ruch, který bude potřebovat přímé dotace a marketingovou podporu Česka jako turistické destinace. Současně také připomněl, že je nutné také myslet na to, co se vzniklým dluhem, byť je dobré, že stát k této pomoci přistoupil. Ošidné by rovněž bylo zvyknout si, že pro případ budoucích obtíží je možno sáhnout k zadlužení státu. „Na to dlouhodobě nemáme,“ dodal Vladimír Dlouhý.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza uvedl, že návrat lidí ke spotřebě je pomalejší, než se ještě před časem čekalo. Už v dubnu klesl prodej potravin a tento trend zřejmě pokračoval i v květnu. Dosavadní náklady obchodu na hygienická opatření odhadl Prouza na 1,8 miliardy korun. Za celý letošní rok by to mělo být přes tři miliardy, přičemž tento náklad ponesou obchodníci sami, konstatoval. Jako další důležitý krok vidí prodloužení programu Antivirus do konce letošního roku, aby se podařilo udržet pracovní místa.

Předseda Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek připomněl výsledky čerstvého průzkumu, podle něhož program Antivirus využilo celkem 78,8 poskytovatelů ubytovacích služeb mimo Prahu, v hlavním městě pak až 89,6 procenta. Podle něho ale jen 16,7 % dotazovaných členů asociace mimo Prahu získalo některý z úvěrů Covid. V hlavním městě úvěr Covid získalo 19 procent provozovatelů ubytovacích zařízení. Dále citoval další údaj z tohoto průzkumu, z něhož vyplývá, že většina podnikatelů v ubytovacích službách mimo Prahu zatím drží své zaměstnance nebo propouštěla jen do pěti procent svých zaměstnanců. Přibližně čtrnáct procent dotázaných propouštělo do deseti procent. Většina stále ještě čeká, jak se bude dále vyvíjet pomoc státu pro udržení a podporu cestovního ruchu.

Průzkum rovněž ukázal, že v Praze byly odchody pracovníků větší. Celkem třetina podnikatelů propustila pět až deset procent zaměstnanců, další třetina do 30 procent. Patnáct procent firem pak uvedlo, že musely propustit až polovinu svých pracovníků. Tento stav je daný velkým rozsahem ztrát, kterým budou podnikatelé v Praze čelit, protože jsou většinou závislí na zahraničních turistech a konferencích. Tato skutečnost je také umocněna tím, že Praha tvořila celkem 60 procent cestovního ruchu v ČR, uvedl průzkum.

  • Zdroj: Česká televize