Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 29.11.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

Za nelegální zaměstnávání hrozí mnohdy likvidační pokuty. Ty mohou v případě odhalení práce načerno dostat nejen zaměstnavatelé, ale i lidé, kteří pro ně dělají. Podle zprávy, kterou zveřejnil ekonomický magazín Podniktel.cz, Státní úřad inspekce práce připomíná, že právnické osobě (firmě) nebo podnikající fyzické osobě (OSVČ), která zaměstná někoho nelegálně, tedy bez pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, případně zaměstná cizince bez povolení k pobytu nebo bez povolení k zaměstnání nebo v rozporu s povolením k zaměstnání, lze v případě prokázání uložit pokutu za přestupek až do výše 10 000 000 Kč, nejméně však 50 000 Kč.

Pokuta za takový přestupek může být uložena i osobě, která nelegální práci vykonává. Hrozí jí až 100 000 Kč.

Nelegální zaměstnávání na jihu Čech

Magazín Podnikatel.cz dále připomíná, že nelegální práce je jeden z nešvarů, který se u nás stále vyskytuje. Zároveň konstatuje, že jeden z úřadů, který může nelegální zaměstnávání odhalit, je Celní správa ČR. Od začátku tohoto roku uskutečnili příslušníci celního úřadu na desítku kontrol v oblasti zaměstnávání. Téměř při každé takové kontrole zjistili porušení a pojali podezření z umožnění výkonu nelegální práce či z nesplnění informační povinnosti zaměstnavatele podle uvedeného zákona. Důsledkem takového jednání je neplacení daně z příjmů fyzických i právnických osob a také odvodů na sociálním a zdravotním pojištění.

Magazín Podnikatel.cz v této souvislosti zveřejňuje konkrétní příklad z jižních Čech. Za poslední 3 měsíce zjistili 63 osob cizí státní příslušnosti, z toho při poslední listopadové kontrole, uskutečněné v jihočeském Táboře, pojali celníci podezření z umožnění výkonu nelegální práce a z nesplnění informační povinnosti zaměstnavatele u 34 osob cizí státní příslušnosti, uzavírá svoji zprávu o zachycení výskytu nelegálního zaměstnávání v jižních Čechách Celní správa ČR.

  • Zdroj: Podnikatel.cz