Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 09.04.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Potlesk vestoje, podle agentury ČTK, sklidily na 33. sněmu Agrární komory ČR v Brně projevy prezidenta komory Jana Doležala i viceprezidentů Martina Pýchy a Leoše Říhy. Oba jejich projevy byly velmi kritické vůči krokům současné vlády na podporu zemědělců a upozorňovaly na špatný stav českého zemědělství. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ve svém projevu výtky zemědělců mírnil a na kritiku v debatě reagoval.

„Požadavků k řešení a nezodpovězených otázek je stále mnohem více než předložených nabídek a pomoci k řešení současné krize evropského i českého zemědělství. Opakovaně deklaruji, že jsme jednáním trvale a konstruktivně otevřeni, ale k tomu je potřeba mimo jiné hrát s čistými kartami. A my je, jak nás politici bohužel opakovaně přesvědčují, od nich dlouhodobě dostáváme ve falešném balíku,“ uvedl ve svém projevu Jan Doležal.

ČTK, ve své zprávě, dále informovala, že zemědělci v minulých týdnech několikrát demonstrovali po celém Česku. Stěžují si na přílišnou byrokraci a levné dovozy zemědělských komodit do Evropské unie. Také nyní, jako zásadní, zmínili požadavek na razantní omezení bezcelních dovozů zemědělských plodin z Ukrajiny. Reakci vlády v minulosti označovali za nedostatečnou. ČTK dále upozornila, že demonstrace farmářů se odehrávají i v dalších zemích Evropské unie.

Jan Doležal rovněž varoval, že pokud se situace do konce dubna neposune, jsou zemědělci připraveni znovu protestovat. Viceprezident agrární komory Leoš Říha přednesl 13 bodů, jejichž splnění komora požaduje do konce dubna. Kromě omezení dovozů mezi požadavky patří i to, aby ministr zemědělství informoval, jak plánuje řešit současnou krizi v zemědělství, či našel způsob podpory provozních úvěrů pro zemědělce a svolal mimořádné jednání vlády pouze o krizové situaci v zemědělství.

Ministr Výborný na výtky zemědělců v debatě i ve svém projevu reagoval, upozornil na kroky, které vláda i jeho ministerstvo uskutečnilo. „S nikým si nehraju na schovávanou, ale je třeba říkat všechno - když se řekne A, je třeba říci i B. Nemůžeme se vzájemně vydírat protesty, i když nikomu neubírám právo protestovat. Je třeba vědět, že vláda nestrká hlavu do písku, problémů jsme si vědomi, ale některé věci nelze řešit ze dne na den,“ konstatoval ministr Výborný. Zdůraznil, že na splnění některých bodů pracuje, u dalších bodů ale splnění do konce dubna není reálné.

Požadavky Agrární komory ČR podpořila i prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

Podle ČTK se zasedání sněmu o více než o 90 minut protáhlo, ze strany řečníků zaznívaly i výzvy k razantnějším protestům. Nevoli vyvolala europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která sice požadavky zemědělců podpořila, zároveň ale upozornila, že v krizi není jen zemědělství, ale celá Evropská unie. „Důvodem je ale bezprecedentní situace na Ukrajině, kterou nikdo nepředvídat, a která do unie přivedla tři miliony lidí. To je třeba mít na paměti,“ uvedla Šojdrová. Jeden z přítomných delegátů na to reagoval z publika emocionálním projevem, kdy za kořen problémů evropského zemědělství označil takzvaný Green Deal, tedy Zelenou dohodu pro Evropu, souhrn opatření, který má zbrzdit klimatickou změnu.

Naštvanost zemědělců je vysoká. Chtějí dále demonstrovat!

K této původní zprávě agentury ČTK, kterou převzala a zveřejnila na svém webu Agrární komora ČR, je potřeba dodat, že titulek zprávy vcelku výstižně vystihl atmosféru jednání Sněmu Agrární komory ČR, to je, jako jsou čeští, a zdůrazněme produkční zemědělci, již více než dva roky naštvaní, jak na ně špatně dopadá zemědělská politika Evropské unie, která plně akceptuje nesmyslná nařízení Green Dealu, tedy projektu, který ničí evropské, a tím i české zemědělství. Přičemž, navíc k tomu přistoupila i současná vláda, která v lednu 2022 nechala přepracovat, a poté schválila, zásadní změny, oproti původním návrhům, Strategického plánu České republiky v zemědělství na léta 2023 až 2022. Načež, těmito změnami mnohem více prohloubila negativní důsledky Green Dealu na české zemědělství. Proto také, čeští, a zdůrazněme, produkční zemědělci, od ledna 2022, proti této politice české vlády protestují.

Vždyť naši produkční zemědělci si velmi dobře uvědomují, že hlavním posláním zemědělství je výroba potravin a nasycení obyvatel příslušného státu. Nikoliv to, aby se část úrodné půdy vůbec neosela obilím či jinými plodinami, a ležela ladem, jako úhor, přičemž by tím napomohla k šíření plevele či výskytu různých škůdců. Takových to nesmyslných příkladů, jak je prosazuje projekt Green Deal, by vám produkční zemědělci řekli mnohem více.

Ještě je nutné se vrátit k titulku zprávy ČTK. Naštvanost, a lépe by se sem hodilo použít i ostřejší slovo, českých produkčních zemědělců, je upřímná. Vždyť, kvůli nevýhodným ekonomickým podmínkám, které pro svoji práci u nás mají, a to ve srovnání se západoevropskými farmáři, jak jsou nastaveny v rámci EU, dochází k postupnému útlumu řady zemědělských hospodářství, což je projevuje zejména v živočišné výrobě. Přičemž, česká vláda, místo toho, aby jim ekonomicky, či i jinak, pomohla, tak jim spíše „hází klacky pod nohy“, a to především tím, že nevyslyšela jejich požadavky na nutné změny v zemědělské politice současné vlády. Pokud ministr Výborný, svá slova o pomoci českým zemědělcům, myslí upřímně, jak hlásá do světa v různých médiích, tak přesvědčí své kolegy ve vládě, aby tyto požadavky českých produkčních zemědělců byly splněny.

Ostatně, i sám prezident Agrární komory ČR Jan Doležal ve svém projevu na sněmu připomněl, že zemědělci ve Francii, či jinde na Západě, protestují mnohem razantněji a důsledněji, než, jak proběhlo těch několik protestů českých zemědělců od ledna 2022, do současné doby. Impulsem pro změnu a zvýšení důrazu na razantní protesty i u nás, se stal vjezd traktorů do Prahy v únoru t.r. Jde tedy o to, aby si tato vláda, a s ní i širší česká veřejnost, uvědomily, že je nutné českému zemědělství pomoci, aby nakonec nedošlo k tomu, že potraviny se k nám budou dovážet především ze zemí tzv. třetího světa. To, ale znamená, že, vzhledem k tamějšímu způsobu výroby, budou méně kvalitní, a hlavně, díky chybějící konkurenci, budou, pro naše spotřebitele, výrazně předražené!

  • Zdroj: Agrární komora ČR, ČTK