Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 29.11.2023

Na popud Zemědělského svazu ČR navštívil v pondělí 27. listopadu 2023 premiér Petr Fiala a ministr zemědělství Marek Výborný soukromou zemědělskou střední školu na Vysočině a zemědělský podnik v Jihomoravském kraji. Během jednání, která nesouvisela se stávkou, a která byla plánována několik měsíců předem probírali problémy zemědělců s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, a s tím související podporu středního zemědělského školství. Došlo i na ryze zemědělská témata, jako jsou poklesy cen komodit v důsledku dovozů z Ukrajiny, produkce obnovitelných zdrojů ze strany zemědělských podniků, nastavení zemědělské politiky a mnohá další.

„Vážíme si setkání s premiérem a ministrem zemědělství, ke kterému došlo navzdory stávce. Toto jednání rozhodně nesouviselo se stávkou, připravovali jsme ho více než půl roku a jsme rádi, že jsme jim mohli ukázat jak dobré příklady z praxe, stejně jako probrat palčivé problémy, které zemědělce tíží,“ řekl Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR, a dodal: „Soukromou AGRO školu jsme vybrali proto, že zemědělce velmi trápí nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a založení vlastní střední zemědělské školy bylo v tomto případě krokem, jak si společnost AGRO 2000 chce zajistit budoucí zaměstnance nejen pro své podniky, ale i pro podniky v okolí. Součástí našeho jednání byla i dlouhodobě diskutovaná otázka duálního vzdělávání“.

Podle údajů Zemědělského svazu ČR v zemědělství se kvůli nedostatku zaměstnanců každoročně uplatní asi 20.000 pracovníků z ciziny. V současnosti jich však chybí čtvrtina. Na 5000 chybějících zahraničních pracovníků se do Česka nedostane, hlavně kvůli nedostatečným kvótám, spojeným se zaměstnáváním cizinců a přebujelé administrativě s tím spojené. „Nedostatek kvalifikované pracovní síly je dalším důvodem pro posílení vzdělávání, pro zemědělské podniky je to investice do komunity i do vlastní budoucnosti,“ míní Martin Pýcha.

V případě AGRO školy premiér ocenil propojení s praxí, kdy zemědělské podniky studentům poskytují možnost si nové vědomosti vyzkoušet v reálném prostředí a pracovat s nejnovější technikou a technologiemi.

S premiérem a ministrem o zemědělství

Část diskuse věnovali premiér, ministr, zástupci Zemědělského svazu ČR a společnosti AGRO 2000 aktuálním problémům v zemědělství. Zemědělci apelovali na řešení situace na trhu v důsledky povolených dovozů z Ukrajiny, které mají vliv na výši cen a objem zásob základních komodit a mají negativní dopady nejen na české zemědělství, ale i další státy EU.

„Během jednání jsme také zdůraznili roli zemědělců při tvorbě obnovitelných zdrojů a také zelených energií, které vytváříme v bioplynových stanicích,“ vysvětlil Martin Pýcha.

Krátce probírali i ceny potravin v Česku, při čemž s dohodli, že bude potřeba vyvolat k tomuto tématu další jednání.

O společnosti AGRO 2000 a AGRO škole

Společnost AGRO 2000 s.r.o. chápe zemědělství jako klíčový obor pro budoucí rozvoj a hospodářství České republiky. Obzvláště Kraj Vysočina patří mezi zemědělsky velmi významné regiony. Vzhledem k významu a důležitosti zemědělství je nezbytné, aby v tomto odvětví pracovali kvalifikovaní odborníci.

Z tohoto důvodu se firma rozhodla založit soukromou střední školu zemědělskou, která bude žáky připravovat na práci v zemědělském odvětví. Konkrétně budou podporování žáci na specializované pozice agronomů, zootechniků a ekonomů zemědělských podniků. V současné době nabízí AGRO škola výuku v čtyřletých oborech Chovatelství a Rostlinolékařství a tříletém oboru Zemědělec-farmář.

Škola podporuje vzdělání a rozvoj žáků prostřednictvím kvalitní výuky v moderním prostředí školy na venkově, vyplácením motivačních prospěchových stipendií nadprůměrným žákům a mimořádných stipendií úspěšným žákům. Dále podporuje studia na vysokých školách v ČR i zahraničí. Absolventi AGRO školy mají jistotu získání pracovního uplatnění.

  • Zdroj: Zemědělský svaz ČR