• Zveřejněno: 30.09.2015

1. Materiály k projednání

1.1. Financování technického vysokého školství

       . Financování technického vysokého školství

       . Zápis z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje ze dne 10.9.2015

1.2. Připravované změny v regionálním školství

       . Základní principy Reformy financování regionálního školství

       . Zápis z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje ze dne 10.9.2015

1.3. Zpráva o stavu čerpání prostředků EU a Informace o stavu přípravy programů a plnění předběžný podmínek pro programové období 2014-2020

       . Informace o implementaci programů programového období 2014-2020

       . Informace o plnění předběžných podmínek - aktuální stav, hlavní rizika a postupy

       . Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015

1.4. Zpráva o postupu v oblasti novelizace insolvenčního práva

       . Zpráva o postupu v oblasti novelizace insolvenčního práva

1.5. Aktualizovaný Akční plán na podporu malých a středních podnikatelů

       na rok 2015 a návrh Akčního plánu na podporu malých a středních

       podnikatelů na rok 2016

1.6. Zpráva o situaci v oblasti migrace

       . Přehled projektů realizovaných v rámci integrace cizinců a řízení migračních toků v roce 2014

       . Aktuální informace o migraci

       . Tabulková část

       . Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2014

2. Materiály k informaci

2.1. Informace o stavu přípravy novelizace stavebního zákona

       . Informace o projednávané novele stavebního zákona a souvisejících zákonů

2.2. Informace o pomoci ČR Ukrajině v letech 2014 a 2015

       . Informace o pomoci České republiky Ukrajině v letech 2014 a 2015

2.3. Informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve zdravotnictví

       . Informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve zdravotnictví

2.4. 

. Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst; Výbor pro

   digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly 

       . Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst; Výbor pro digitální

         ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly -  výstupy

  • Zdroj: vlada CR