Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 16.10.2016

Program a materiály na jednání 132. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat 17. října 2016:

1. Materiály k projednání

1.1.  Vyhodnocení opatření k odstranění nerovnováhy na trhu práce

1.2.  Informace o aktuálním stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1.3.  Stav čerpání prostředků z fondů EU a plnění předběžných podmínek

1.4.  Stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona

1.5.  Aktualizovaná zpráva o postupu v oblasti insolvenčního práva

1.6.  Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016           až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

2. Materiály pro informaci

2.1.  Vyhodnocení realizace přijatých opatření týkajících se stabilizace na komoditním trhu v oblasti mléka a         masa

2.2.  Stav přípravy aktualizace Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti