Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 16.10.2016

Program a materiály na jednání 132. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat 17. října 2016:

1. Materiály k projednání

1.1.  Vyhodnocení opatření k odstranění nerovnováhy na trhu práce

1.2.  Informace o aktuálním stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1.3.  Stav čerpání prostředků z fondů EU a plnění předběžných podmínek

1.4.  Stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona

1.5.  Aktualizovaná zpráva o postupu v oblasti insolvenčního práva

1.6.  Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016           až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

2. Materiály pro informaci

2.1.  Vyhodnocení realizace přijatých opatření týkajících se stabilizace na komoditním trhu v oblasti mléka a         masa

2.2.  Stav přípravy aktualizace Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti