Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 15.02.2017

135. Plenární schůze RHSD ČR se bude konat dne 20. února 2017 s následujícím programem:

1. Materiály k projednání

 1.1. Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu a záměry v oblasti sdílené ekonomiky

       . Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

       . 3. zpráva o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu

       . Přehled dalších prací ÚV v oblasti sdílené ekonomiky a ekonomiky platforem

       . Zápis z jednání PT RHSD ČR pro hospodářskou politiku ze dne  9. 1. 2017

       . Záznam z jednání PT RHSD ČR pro EU ze dne 19. 1. 2017

1.2. Aktuální situace ve zdravotnictví

       . Současná situace ve zdravotnictví

       . Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2015

2. Materiály k informaci

2.1. Jmenování vedoucího PT RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků

       . Jmenování vedoucího PT RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků

 

  • Zdroj: vlada ČR