Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 15.02.2017

135. Plenární schůze RHSD ČR se bude konat dne 20. února 2017 s následujícím programem:

1. Materiály k projednání

 1.1. Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu a záměry v oblasti sdílené ekonomiky

       . Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

       . 3. zpráva o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu

       . Přehled dalších prací ÚV v oblasti sdílené ekonomiky a ekonomiky platforem

       . Zápis z jednání PT RHSD ČR pro hospodářskou politiku ze dne  9. 1. 2017

       . Záznam z jednání PT RHSD ČR pro EU ze dne 19. 1. 2017

1.2. Aktuální situace ve zdravotnictví

       . Současná situace ve zdravotnictví

       . Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2015

2. Materiály k informaci

2.1. Jmenování vedoucího PT RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků

       . Jmenování vedoucího PT RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků

 

  • Zdroj: vlada ČR