• Zveřejněno: 27.05.2017

Program a materiály k projednání na 137. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat dne 29. května 2017:

  1. Materiály k projednání

1.1. Návrh zvýšení minimální mzdy

1.2. Stav čerpání prostředků z fondů EU

1.3. Akční plán podpory malých a středních podniků na rok 2017

1.4. Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Společné jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR a zástupců krajských Hospodářských a sociálních rad se uskuteční dne 29. května 2017 s následujícím programem:

1. Zaměstnávání cizinců a agenturní práce

 2. Odborné vzdělávání ve vztahu k potřebám trhu práce

  • Zdroj: vlada CR