Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 27.05.2017

Program a materiály k projednání na 137. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat dne 29. května 2017:

  1. Materiály k projednání

1.1. Návrh zvýšení minimální mzdy

1.2. Stav čerpání prostředků z fondů EU

1.3. Akční plán podpory malých a středních podniků na rok 2017

1.4. Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Společné jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR a zástupců krajských Hospodářských a sociálních rad se uskuteční dne 29. května 2017 s následujícím programem:

1. Zaměstnávání cizinců a agenturní práce

 2. Odborné vzdělávání ve vztahu k potřebám trhu práce

  • Zdroj: vlada CR