Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 27.05.2017

Program a materiály k projednání na 137. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat dne 29. května 2017:

  1. Materiály k projednání

1.1. Návrh zvýšení minimální mzdy

1.2. Stav čerpání prostředků z fondů EU

1.3. Akční plán podpory malých a středních podniků na rok 2017

1.4. Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Společné jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR a zástupců krajských Hospodářských a sociálních rad se uskuteční dne 29. května 2017 s následujícím programem:

1. Zaměstnávání cizinců a agenturní práce

 2. Odborné vzdělávání ve vztahu k potřebám trhu práce

  • Zdroj: vlada CR