Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 07.09.2017

139. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 18. září 2917.

Program a materiály k projednání:

  1. Materiály k projednání

     1.1.  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018

  •  Podkladový materiál MF

     1.2.  Akční plán pro Společnost 4.0

     1.3.  Závěrečná zpráva o činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu

     1.4. Vyhodnocení Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti

     1.5.  Stav čerpání prostředků z fondů EU

     1.6.  Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

 

 

  • Zdroj: vlada ČR