• Zveřejněno: 07.09.2017

139. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 18. září 2917.

Program a materiály k projednání:

  1. Materiály k projednání

     1.1.  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018

  •  Podkladový materiál MF

     1.2.  Akční plán pro Společnost 4.0

     1.3.  Závěrečná zpráva o činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu

     1.4. Vyhodnocení Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti

     1.5.  Stav čerpání prostředků z fondů EU

     1.6.  Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

 

 

  • Zdroj: vlada ČR