Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 09.03.2018

141. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 14. března 2018.

Program a materiály k projednání naleznete v článku.

1. Návrh novely zákona o důchodovém pojištění

Předkládací zpráva k návrhu novely zákona o důchodovém pojištění

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155 z r.1995 Sb., o důchodovém pojištění
2. Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 - 2020 a informace o přípravě budoucího programového období po roce 2020

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU (MMR)

Informace o přípravě budoucího progrramového období (MMR)
3. Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Předkládací zpráva k Přehledu investorské přípravy staveb

Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením 2016 - 2018 a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

4. Návrh novely zákona o státní službě


5. Informace o dalším postupu v digitální agendě

  • Zdroj: vláda ČR