Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 17.09.2018

145. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky se bude konat dne 24. září 2018 s následujícím programem:

1. Situace v železniční dopravě

2. Pokracování výstavby jaderných bloků

3. Nastavení systému celoživotního vzdělávání z pohledu potřeb trhu práce - rekvalifikace, příprava na kompetence Průmyslu 4.0

 

Dne 24. září 2018 se uskuteční také společné jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky a zástupců krajských hospodářských a sociálních rad s následujícím programem: 

1. Nedostatek pracovníků na trhu práce s akcentem na lékaře a 
zdravotnický personál 

2. Duální vzdělávání z pohledu rychlosti jeho zavádění do praxe a 
problematiky studia maturitních a nematuritních oborů 

3. Různé - Stavby silničního okruhu kolem Prahy - Pražský okruh - dálnice D0 

  • Zdroj: vlada ČR