Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 17.09.2018

145. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky se bude konat dne 24. září 2018 s následujícím programem:

1. Situace v železniční dopravě

2. Pokracování výstavby jaderných bloků

3. Nastavení systému celoživotního vzdělávání z pohledu potřeb trhu práce - rekvalifikace, příprava na kompetence Průmyslu 4.0

 

Dne 24. září 2018 se uskuteční také společné jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky a zástupců krajských hospodářských a sociálních rad s následujícím programem: 

1. Nedostatek pracovníků na trhu práce s akcentem na lékaře a 
zdravotnický personál 

2. Duální vzdělávání z pohledu rychlosti jeho zavádění do praxe a 
problematiky studia maturitních a nematuritních oborů 

3. Různé - Stavby silničního okruhu kolem Prahy - Pražský okruh - dálnice D0 

  • Zdroj: vlada ČR