Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 16.01.2019

Dne 21. ledna 2019 se bude konat zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR s následujícím programem

Materiály k projednání

1.1 Možné dopady zavedení základní hranice úspěšnosti v přijímacích řízeních na střední školy a kroky

       ke zlepšení kvality středního školství

1.2  Řešení kůrovcové kalamity a strategie dalšího rozvoje lesů

 1.3  Aktuální stav přípravy výstavby plavebního stupně Děčín

1.4  Zajištění výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury

1.5   Opatření k řešení hlavních problémů Operačního programu Podnikání   a inovace pro konkurenceschopnost

1.6  Pozice k doporučením OECD pro zdravotnictví v ČR

1.7   Novelizace zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

1.8    Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí