Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 16.01.2019

Dne 21. ledna 2019 se bude konat zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR s následujícím programem

Materiály k projednání

1.1 Možné dopady zavedení základní hranice úspěšnosti v přijímacích řízeních na střední školy a kroky

       ke zlepšení kvality středního školství

1.2  Řešení kůrovcové kalamity a strategie dalšího rozvoje lesů

 1.3  Aktuální stav přípravy výstavby plavebního stupně Děčín

1.4  Zajištění výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury

1.5   Opatření k řešení hlavních problémů Operačního programu Podnikání   a inovace pro konkurenceschopnost

1.6  Pozice k doporučením OECD pro zdravotnictví v ČR

1.7   Novelizace zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

1.8    Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí